Jeugd

Training jeugdafdeling Damclub Winschoten. Seizoen 2017 – 2018
De damclub zetelt in het gebouw van SV Bovenburen, Tromplaan 86 in Winschoten

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdagavond 5 september 2017
Lestijden 18.00 uur tot 19.00 uur

Basisschoolleerlingen op woensdagmiddag vanaf woensdag 6 sept. 2017

Het eerste lesuur is van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Tweede lesuur 15.00 uur tot 16.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)
Derde lesuur 16.00 uur tot 17.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)

In deze lesuren worden de leerlingen opgeleid voor een damdiploma, waarbij we beginnen met het Van der Waldiploma. Daarna kun je verder met het Wiersma diploma zwart/wit en vervolgens Sijbrands zwart/wit.

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaande clubleden
Harrie Molthoop tel. nr. 0597-416050 mailadres harriemolthoop@home.nl
Geert Lubberink tel. nr. 0597-412124 mailadres geertlubberink@gmail.com

Introductie nieuwe jeugdleden
Nieuwe jeugdleden mogen de eerste 4 weken gratis proeflessen volgen om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden en lid willen worden.

Contributie
De contributie voor jeugdleden (welpen en pupillen) bedraagt € 35,00 per jaar/seizoen
Dan ben je tevens lid van de koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)

Lesmateriaal
Aanschaf werkboek Van der Wal € 7/st.
Aanschaf werkboek Wiersma zwart/wit € 11/st.
Aanschaf werkboek Sijbrands zwart/wit € 11/st.

Leeftijdscategorieën. De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

Jaar 2017 Jaar 2018
Benjamins geboren in 2009 of later geboren in 2010 of later
Welpen geboren in 2007 en 2008 geboren in 2008 en 2009
Pupillen geboren in 2004 t/m 2006 geboren in 2005 t/m 2007
Aspiranten geboren in 2001 t/m 2003 geboren in 2002 t/m 2004
Junioren geboren in 1998 t/m 2000 geboren in 1999 t/m 2001
Senioren geboren in 1997 of eerder geboren in 1998 of eerder