1e lustrum mega dambord in Winschoten

Het mega dambord van 3 bij 3 meter heeft in Winschoten haar 1e lustrum achter de rug. In het voorjaar van 2008 viel bij het bestuur een uitnodiging op de mat, deel te nemen op de “Dag van het Park” in Winschoten dat op de laatste zondag van mei stond gepland.  Alle deelnemende verenigingen kregen sowieso standaard een marktkraam tot hun beschikking om hun hobby c.q. sport onder de aandacht te brengen. Maar de damclub uit de Rozenstad wilde nog iets extra’s. Na een periode van brainstormen stond een demontabel dambord van 3 bij 3 meter op tekening. Het benodigde materiaal werd door sponsoren beschikbaar gesteld, waarbij het dambord na een paar zaterdagen knutselen zijn vorm kreeg. Damclub Winschoten mocht uiteindelijk op 28 mei 2008 dit reuze dambord tonen op de “Dag van het Park”. Het talrijke publiek kon deze ludieke benadering van de damsport wel waarderen en sloot het bord in haar armen.  Zo werd dit attribuut ook ingezet op de “Groenmarkt”, “Leermarkt” op ’t rondplein en “Waterbei”. Daarnaast kan de damclub op deze evenementen nog beschikken over een aparte tafel waar nog eens 3 damborden een plaatsje kunnen vinden. Met deze combinatie is de damclub goed geoutilleerd en kan bij bovengenoemde acties moeiteloos aanschuiven. Op deze manier kan het publiek in alle rust een partijtje spelen  en het aanwezige kader is op deze dagen bereidt de liefhebber met raad en daad bij te staan.