Jeugd

Training jeugdafdeling Damclub Winschoten. Seizoen 2018 – 2019
De damclub zetelt in het gebouw van SV Bovenburen, Tromplaan 86 in Winschoten

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdagavond 4 september 2018
Lestijden 18.00 uur tot 20.00 uur

Basisschoolleerlingen op woensdagmiddag vanaf woensdag 5 sept. 2018
Het eerste lesuur is van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Tweede lesuur 15.00 uur tot 16.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)
Derde lesuur 16.00 uur tot 17.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)

In deze lesuren worden de leerlingen opgeleid voor een damdiploma, waarbij we beginnen met het Van der Waldiploma. Daarna kun je verder met het Wiersma diploma zwart/wit en vervolgens Sijbrands zwart/wit.

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaande clubleden
Evert van Leeuwen tel. nr. 06-54960112 mailadres elvl54@hotmail.com
Harrie Molthoop tel. nr. 0597-416050 mailadres harriemolthoop@home.nl
Geert Lubberink tel. nr. 0597-412124 mailadres geertlubberink@gmail.com

Introductie nieuwe jeugdleden
Nieuwe jeugdleden mogen de eerste 4 weken gratis proeflessen volgen om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden en lid willen worden.

Contributie
De contributie voor jeugdleden (welpen en pupillen) bedraagt € 35,00 per jaar/seizoen
Dan ben je tevens lid van de koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)

Lesmateriaal
Aanschaf werkboek Van der Wal € 7,00/st.
Aanschaf werkboek Wiersma zwart/wit € 11,00/st.
Aanschaf werkboek Sijbrands zwart/wit € 11,00/st.

Leeftijdscategorieën. De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

Jaar 2018 Jaar 2019
Benjamins geboren in 2010 of later geboren in 2011 of later
Welpen geboren in 2008 en 2009 geboren in 2009 en 2010
Pupillen geboren in 2005 t/m 2007 geboren in 2006 t/m 2008
Aspiranten geboren in 2002 t/m 2004 geboren in 2003 t/m 2005
Junioren geboren in 1999 t/m 2001 geboren in 2000 t/m 2002
Senioren geboren in 1998 of eerder geboren in 1999 of eerder