Jeugd

Coronaregels
De lessen worden gegeven volgens het coronaprotocol, zoals dat voor basisscholen geldt.

Basisschoolleerlingen
Basisschoolleerlingen zitten op de woensdagmiddag vanaf 16 september 2020 in OBS “De Tweemaster” Piet Heinstraat 19  9675 AZ Winschoten (achter gebouw van S.V. Bovenburen) Het basis lesuur is van 14:00 uur tot 15:00 uur

Leerlingen in het voortgezet onderwijs
Leerlingen in het voortgezet onderwijs en senioren zetelen vanaf woensdagavond 16 september 2020 in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 9671 GD Winschoten

Lestijden jeugd: 19.00 tot ca. 20.00 uur

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaande clubleden
Evert van Leeuwen tel. nr. 06-54960112 mailadres elvl54@hotmail.com
Geert Lubberink tel. nr. 0597-412124 mailadres geertlubberink@gmail.com

Mag ook via de website van www.damclub-winschoten.nl

Introductie nieuwe jeugdleden.
Nieuwe jeugdleden mogen de eerste 4 weken gratis proeflessen volgen, om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden.

Contributie
De contributie voor jeugdleden bedraagt € 35,00 per jaar/seizoen
Dan ben je tevens lid van de Koninklijk Nederlandse Dambond (KNDB)
Contributie voor seizoen 2020 – 2021 gaarne overmaken naar rekeningnummer
NL43 ABNA 0574 6837 55 t.n.v. Damclub Winschoten

Lesmateriaal
In onze bibliotheek staan lesboeken die kunnen worden aangeschaft om de theorie te bestuderen. Prijzen worden binnenkort bekend gemaakt. Tevens kunnen de leerlingen worden opgeleid voor een damdiploma.

Jeugdtoernooien
Jeugdtoernooien worden bekend gemaakt via de activiteitenlijst op de site van de damclub

Leeftijdscategorieën. De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

Jaar 2020  Jaar 2021
Benjamins   Geboren in 2012 of later   geboren in 2013 of later
Welpen Geboren in 2010 en 2011   geboren in 2011 en 2012
Pupillen   Geboren in 2007 t/m 2009   geboren in 2008 t/m 2010
Aspiranten        Geboren in 2004 t/m 2006     geboren in 2005 t/m 2007
Junioren  Geboren in 2001 t/m 2003     geboren in 2002 t/m 2004
Senioren   Geboren in 2000 of eerder         geboren in 2001 of eerder