Jeugd


Training jeugdafdeling Damclub Winschoten. Seizoen 2019 – 2020
De damclub zetelt in het gebouw van SV Bovenburen, Tromplaan 86 in Winschoten

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdagavond 3 september 2019
Lestijden 18.30 uur tot 20.00 uur

Basisschoolleerlingen op woensdagmiddag vanaf woensdag 4 sept. 2019
Het eerste lesuur is van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Tweede lesuur 15.00 uur tot 16.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)
Derde lesuur 16.00 uur tot 17.00 uur. (Indien meerdere leerlingen)

In deze lesuren worden de leerlingen opgeleid voor een damdiploma, waarbij we beginnen met het Van der Waldiploma. Daarna kun je verder met het Wiersma diploma zwart/wit en vervolgens Sijbrands zwart/wit.

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaand clublid
Evert van Leeuwen tel. nr. 06-54960112 mailadres elvl54@hotmail.com
Mag ook via de website www.damclub-winschoten.nl

Introductie nieuwe jeugdleden
Nieuwe jeugdleden mogen de eerste 4 weken gratis proeflessen volgen om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden en lid willen worden.

Contributie
De contributie voor jeugdleden (welpen en pupillen) bedraagt € 35,00 per jaar/seizoen
Dan ben je tevens lid van de koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)
Contributie voor seizoen 2019 – 2020 gaarne overmaken naar rekeningnummer
NL43 ABNA 0574 6837 55 t.n.v. Damclub Winschoten.

Lesmateriaal
Aanschaf werkboek Van der Wal € 7,00/st.
Aanschaf werkboek Wiersma zwart/wit € 11,00/st.
Aanschaf werkboek Sijbrands zwart/wit € 11,00/st.

Leeftijdscategorieën. De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

Jaar 2019 Jaar 2020
Benjamins geboren in 2011 of later geboren in 2012 of later
Welpen geboren in 2009 en 2010 geboren in 2010 en 2011
Pupillen geboren in 2006 t/m 2008 geboren in 2007 t/m 2009
Aspiranten geboren in 2003 t/m 2005 geboren in 2004 t/m 2006
Junioren geboren in 2000 t/m 2002 geboren in 2001 t/m 2003
Senioren geboren in 1999 of eerder geboren in 2000 of eerder