Jeugd

Coronaregels
De lessen worden verzorgd met in achtneming van de dan geldende coronaregels.

Basisschoolleerlingen op woensdagmiddag vanaf 19 oktober 2022

Waar: Bibliotheek Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten

Lesruimte: Cursusruimte bibliotheek

Lestijd: 14 uur tot 16 uur

Indeling lestijd: Tijdens de lestijden kunnen de kinderen opgeleid worden voor een damdiploma, waarbij ze beginnen met het Van der Wal diploma. Daarna kunnen ze verder met het Wiersma diploma zwart/wit en vervolgens het Sijbrands diploma zwart/wit.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 7 september 2022

Waar: Gebouw S.V. Bovenburen, Tromplaan 86, 9675 NG Winschoten

Lestijd: elke woensdagavond vanaf 19.00 uur

Introductie jeugdleden volgen de eerste 4 weken gratis proeflessen om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden en lid willen worden.

Contributie: jeugdleden betalen € 35 contributie per seizoen en dan ben je tevens lid van de KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond)

Lesmateriaal

Aanschaf werkboek Van der Wal                 € 7,00/st.

Aanschaf werkboek Wiersma zwart/wit       € 7,00/st.

Aanschaf werkboek Sijbrands zwart/wit       € 7,00/st.

(kosten inclusief diploma)

 

Leeftijdscategorieën.  De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

                                               Jaar 2022                                            Jaar 2023

Benjamins                   geboren in 2014 of later                    geboren in 2015 of later

Welpen                       geboren in 2012 en 2013                 geboren in 2013 en 2014

Pupillen                       geboren in 2009 t/m 2011                 geboren in 2010 t/m 2012

Aspiranten                  geboren in 2006 t/m 2008                 geboren in 2007 t/m 2009

Junioren                      geboren in 2003 t/m 2005                 geboren in 2004 t/m 2006

Senioren                     geboren in 2002 of eerder                geboren in 2003 of eerder

 

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaand clublid

Jakob Pronk, penningmeester        mailadres: jspronknl@yahoo.nl

Geert Lubberink, jeugdcoördinator mailadres: geertlubberink@gmail.com

of via de website         info@damclub-winschoten.nl