Jeugd

Coronaregels
De lessen worden verzorgd met in achtneming van de dan geldende coronaregels.

Basisschoolleerlingen op woensdagmiddag vanaf 19 oktober 2022

Waar: Bibliotheek Winschoten, Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten

Lesruimte: Cursusruimte bibliotheek

Lestijd: 14 uur tot 16 uur

Indeling lestijd: Tijdens de lestijden kunnen de kinderen opgeleid worden voor een damdiploma, waarbij ze beginnen met het Van der Wal diploma. Daarna kunnen ze verder met het Wiersma diploma zwart/wit en vervolgens het Sijbrands diploma zwart/wit.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 7 september 2022

Waar: Gebouw S.V. Bovenburen, Tromplaan 86, 9675 NG Winschoten

Lestijd: elke woensdagavond vanaf 19.00 uur

Introductie jeugdleden volgen de eerste 4 weken gratis proeflessen om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden en lid willen worden.

Contributie: Het eerste jaar is lidmaatschap van de KNDB gratis, de clubcontributie voor jeugdleden is € 35 per seizoen.

Lesmateriaal

Aanschaf werkboek Van der Wal                 € 7,00/st.

Aanschaf werkboek Wiersma zwart/wit       € 7,00/st.

Aanschaf werkboek Sijbrands zwart/wit       € 7,00/st.

(kosten inclusief diploma)

 

Leeftijdscategorieën.  De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

                                               Jaar 2023

Benjamins                   geboren in 2015 of later

Welpen                       geboren in 2013 en 2014

Pupillen                       geboren in 2010 t/m 2012

Aspiranten                  geboren in 2007 t/m 2009

Junioren                      geboren in 2004 t/m 2006

Senioren                     geboren in 2003 of eerder

 

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaand clublid

Jakob Pronk, penningmeester        mailadres:jspronk.nl@yahoo.com

Geert Lubberink, jeugdcoördinator mailadres: geertlubberink@gmail.com

of via de website         info@damclub-winschoten.nl