Ontstaan damclub

Dammen door de eeuwen heen
De bron van het huidige damspel gaat terug naar de late middeleeuwen en bloeide door de eeuwen heen op tot de komst van de televisie maar later met de intrede van het computertijdperk ging het snel bergafwaarts.  Door de “kijkkast” en later de pc bleven veel clubleden en potentiële dammers aan de buis of scherm gekluisterd met als gevolg dat menige vereniging zijn ledental zag teruglopen. In het grijze verleden kon men echt in elke plaats nog één of meerdere damverenigingen vinden.  Damclub Winschoten was begin 2000 ook weggezakt qua ledental, maar maakte van de nood een deugd en omarmde de computer door er 2 aan te schaffen als ondersteuning om de leden en nieuwkomers de kans te geven het dammen door dit medium nog beter eigen te maken. Mede hierdoor heeft de club met de nodige inspanning de laatste jaren een plaats verworven in het Winschoter verenigingsleven. Onder het motto “stilstand is achteruitgang”  gaat de club op allerlei fronten de boer op. De leden zijn daarom het hele jaar door actief om het damspel bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.  Dat dit een goede zet is blijkt uit de positieve reacties die de huidige leden in de wandelgangen ter ore komen. De aandacht wordt mede gewekt door de media en het pontificaal aanwezig zijn met het demonstratiebord op b.v. de Dag van het park, De Groenmarkt, en op het plein voor ’t Rond. Tevens draait de damclub regelmatig mee op de hobbymarkt van de Allerheiligenmarkt.  Nog even terugkomend op het demonstratiebord. Deze “publiekstrekker” van 3 bij 3 meter is enkele jaren geleden het initiatief geweest van een groepje actieve leden, waarna deze met financiële steun van enkele sponsoren is vervaardigd in eigen gelederen. Bovengenoemde promotie acties hebben tot gevolg gehad dat de damvereniging de laatste jaren gestaag is gegroeid van een bescheiden clubje van 8 leden, naar een gezonde vereniging met 21 senior- en 20 jeugdleden. Om zich in de toekomst op clubniveau te kunnen blijven etaleren gaat damclub Winschoten zich de komende jaren nog meer profileren om deze gezonde basis te kunnen prolongeren. De begeleiding is van eminent belang om aspirant leden te blijven interesseren voor het damspel om uiteindelijk de nieuwkomers te kunnen inlijven als lid van de damclub. Dat de club uit de Molenstad mee gaat in de vaart der volkeren blijkt uit de aanschaf van 2 pc’s, waar de leden hun theoretische kennis kunnen bijschaven en toetsen op elk niveau van beginnende dammer tot hoofdklasse speler. Vooral  de jeugd is erg gretig en kijkt elke week reikhalzend uit naar deze mogelijkheid om het dammen nog beter onder de knie te krijgen. Daarnaast weten ook de senioren de weg te vinden naar deze attributen.  Tevens vindt persoonlijke ondersteuning plaats op de clubavond met behulp van damliteratuur dat de club heeft aangeschaft via de KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond) Uiteindelijk kunnen veel aspecten van het dammen bij DC Winschoten worden beoefend met als hoofddoel de interne competitie en t.z.t., indien gewenst, opname in één van de 3 teams. Resumerend, voor  een ieder, van beginnende dammer tot clubdammer en van jong tot oud is er plaats in onze vereniging en een eerste kennismaking op de clubavond is uiteraard geheel vrijblijvend.

Damwedstrijd in 1808
De damwortels in Winschoten lagen verrassend genoeg al  in 1808 bij een teamwedstrijd  tussen Winschoten en Appingedam, waarbij werd gedamd om het “zilveren dambord”, dat door de “Damsters”  werd gewonnen. (voor niet ingewijden is dit de bijnaam voor inwoners uit Appingedam) Een match om het “zilveren dambord” was voor bepaalde wedstrijden in zwang tot en met de jaren ’30 van de vorige eeuw.  De bron vermeld niet of er in clubverband werd gedamd of dat dit meer “gelegenheid teams” waren. Hoe dan ook, vanaf begin 19e eeuw werd plaatselijk in Nederland veel propaganda gemaakt voor het dammen met simultaanseances en damdagen, echter met de oprichting van de Nederlandse Dambond in 1911 zorgde deze overkoepelende organisatie  mede  voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van de damsport in het algemeen. Ondertussen waren in de Provincie Groningen reeds enkele damverenigingen opgericht: DC Bellingwolde 1887 met in 1906 3 verenigingen te weten  DC Winsum, DC “Fivelgo” Appingedam en Damgenootschap “Het Noorden uit Groningen. Vermeldingswaardig is nog dat de 2 broers L. en F. Onclin Maréchal uit Winschoten in 1888 eveneens deelnamen aan een damwedstrijd uitgeschreven door damclub Bellingwolde en later gaven beide broers op 28 december 1905 nog acte de preceanse  aan een simultaanseance in de stad Groningen gegeven door Ph. L. Battefeld president van het Verenigd Amsterdams Damgenootschap (VAD), waarna  “Het Noorden” op 3 jan 1906 werd opgericht. Onder de 22 deelnemers, waren  7 die wonnen waaronder L.  Onclin Maréchal uit Winschoten, terwijl broer F. Onclin Maréchal (toen wonend in Martenshoek bij Hoogezand)  en Jb. van Kampen (Baflo)  beide een puntendeling behaalden.

1e oprichting Damclub Winschoten in 1923
De huidige damclub Winschoten is 14 november 1955 opgericht, wat de club na het 55 jarig jubileum met collega´s  van de naburige verenigingen op passende wijze 29 januari 2011 heeft gevierd  met een simultaanwedstrijd tegen 6-voudig wereldkampioen dammen Harm Wiersma uit Leeuwarden. Omdat de huidige damclub Winschoten voortkwam uit een fusie tussen damclub DINANA (DINDUA) en het Winschoter Damgenootschap, bestond bij het bestuur een steeds luidere roep om uit te zoeken hoe de damwereld in Winschoten er voor 1955 uitzag. Nu dat was opmerkelijk. Na lang speuren op het internet bleek dat Winschoten een hele rijke damgeschiedenis heeft. Laten we samen terug gaan naar de zomer van 1923 (juni) waarbij de toenmalige- en de oud-kampioen van de provincie Groningen respectievelijk de heren J. Westerhof uit Weiwerd en J. Scheres uit Delfzijl in Winschoten een simultaanseance gaven in hotel Medendorp in Winschoten (stond  tegenover het treinstation). Het enthousiasme was destijds zo overweldigend dat na afloop werd besloten een damclub genaamd  Winschoten te gaan oprichten. Sindsdien heeft het dammen in de Molenstad een grote vlucht genomen, want ettelijke jaren later zag Damclub St. Vitusholt in 1927 het levenslicht op de voet gevolgd door damverenigingen  “Edvendo”, “Voorwaarts”, V.O.G. (Voor Ons Genoegen)  en DINDUA. (Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam) Naast de reguliere clubs had de Rawi fabriek in Winschoten een bedrijfsdamclub die in 1938 in de media wordt vermeld. In de zomer van 2013 kwam  in Winschoten nog een damclub    aan het licht. Zo rond 1940 hadden de elf broers Lourens een eigen damclub opgericht, waarbij de “thuiswedstrijden” bij toerbeurt in de huiselijke kring werden afgewerkt. Zowaar 8 damverenigingen hadden in Winschoten, met elk een 20 tot 35 leden, een vorm van bestaan opgebouwd. In de loop van de tijd zo rond de jaren ’30 van de vorige eeuw hadden  V.O.G. , DINDUA en Damclub Winschoten zich aangesloten bij de Nederlandse Dambond (NDB), de voorloper van de huidige KNDB, echter  de “oorlogsjaren” waren er mede debet aan dat het  dammen in Nederland enigszins op zijn retour was, zodat de Damverenigingen  V.O.G. en DC Winschoten zich op 18 april 1946 gingen fuseren tot het Winschoter Dam Genootschap.  Het W.D.G. was op haar beurt geen lang leven beschoren, want  9½ jaar later ging het op 14 november 1955 fuseren  met damclub DINANA (DINDUA) tot het huidige (wederom)  Damclub Winschoten. De naam DINANA wordt wel genoemd in de officiële akte, doch naar alle waarschijnlijkheid is dit en verbastering van DINDUA. De zoektocht naar meer duidelijkheid hieromtrent is nog in volle gang.  Ondertussen vertellen de geschiedenisboeken niet hoe het Damclub “Edvendo” “Voorwaarts”, “Broers Lourens”, Rawi en St. Vitusholt is vergaan, waarbij laatstgenoemde  op 28 januari 1937 nog haar 10 jarig bestaan vierde.  Bij de oprichting van de Oost Groninger Dambond op 28 november 1946 sloten zich 16 verenigingen uit Oost Groningen aan, waaronder de beide Winschoter verenigingen DINDUA  en  het WDG. In de loop der jaren legden veel clubs het loodje, daarentegen sloten zich ook verenigingen aan bij de OGD. Echter ruim 65 jaar na dato zijn alleen  DC Veendam, DC Meeden, DC Rhederweg, DC Pekela, en DC Winschoten in Oost Groningen nog overgebleven en stellen alles in het werk om de damsport tot in lengten van jaren springlevend te houden in Oost Groningen. In het voorjaar van 2013 is in samenwerking met damclub Winschoten zelfs een nieuwe damclub in Bad Nieuweschans opgericht!

Damclub Winschoten naar KNDB
Begin 2014 heeft Damclub Winschoten zich aangesloten bij de KNDB en gaat seizoen 2014-2015 met een senioren 10 tal deelnemen in de landelijke 2e klasse A. Dit besluit is eigenlijk genomen omdat de jeugd zich bij de Oost Groninger Dambond niet kan ontplooien en de KNDB meer faciliteiten biedt om dit te bewerkstelligen. Vanaf 2014 heeft de jeugd van Damclub Winschoten zelfs meegestreden op 7 NK’s.

Simultaandammen tegen wereldtop
Dammend Winschoten wist in de lange damgeschiedenis twee dammers van wereldniveau naar de Rozenstad te halen, beide ter gelegenheid van een jubileum. De eerste keer was  in 1939 bij het 15 jarig bestaan van DC Winschoten, toen de Franse wereldkampioen Raichenbach in Hotel Smit een simultaanseance verzorgde tegen 40 deelnemers. Om de grote toeloop van dammers niet teleur te stellen, mocht de rest spelen tegen de kampioen van Rotterdam Dhr. Ph. J. Ham. De tweede keer was in 2011 ter gelegenheid van het 55 jarige bestaan van het herboren Damclub Winschoten toen de 6-voudig ex-wereldkampioen dammen Harm Wiersma uit Leeuwarden een simultaanseance speelde tegen 31 liefhebbers in zalencentrum Lamain in Winschoten. Harm Wiersma zegevierde na ruim 5 uur spelen met een 100% score, ondanks het feit dat een serie sterke hoofdklassers uit Winschoten en omgeving deelnamen aan dit evenement.

WK dammen in 1952     9e ronde
Het Winschoter Damgenootschap WDG wist onder aanvoering van voorzitter van der Wal in 1952 op 13 november de 9e ronde om het Wereldkampioenschap dammen naar Winschoten te halen waar onderstaande bekende dammers uit die tijd aan deelnamen: voor Nederland Piet en Wim Roozenburg, ir. Geert van Dijk, en R.C. Keller, voor België Verpoest, Frankrijk Bonnard en de Canadees Deslauriers. Na een welkomstwoord van burgemeester A.J. Romijn schoven in Hotel Smit, onder een grote publieke belangstelling, de 20 deelnemers achter de borden.  De overige ronden werden onder andere afgewerkt in Leeuwarden en Haarlem.De geboren Rotterdammer Piet Roozenburg prolongeerde in dat jaar zijn wereldtitel.