Cayn Nomden en Karsten Lich dammen naar zilver in DDB Cup

Op het damtoernooi om de DDB cup in Hoogeveen pakten Cayn Nomden en Karsten Lich beide uit Winschoten een 2e plaats in hun groep, wat hen een beker opleverde. De overige deelnemers van Damclub Winschoten, Rianne Houwen, Amanda Lich en Niels Schuur kwamen niet voor een beker in aanmerking, maar namen genoegen met een standaard als aandenken.  Jeugdleider Gerard Bruins van de organiserende damclub HDC uit Hoogeveen kon zaterdagmiddag ruim 60 jongelui verwelkomen in het plaatselijke dorpshuis “Het Knooppunt” De spelers kwamen voornamelijk uit de provincies Drenthe en Groningen.
De dammers in spe werden door provinciaal  jeugdleider Rik Smit als basis in groepjes van 8 ondergebracht. De beginnende dammertjes werden geplaatst in groep 8 en naarmate de jongelui het dammen theoretisch beter onder de knie hadden werden ze een groepje hoger geplaatst. Zo’n eerste toernooi blijft toch altijd een gok in welke groep een speler thuishoort. In groep 1 en 2 zitten sowieso de sterkste jongelui die al een jarenlange damcarrière achter de rug hebben en zodoende bij de organisatie bekend zijn. Echter vanaf groep 3 blijft het gissen omdat het merendeel van de kinderen als debutant is actie komt. Zoals gezegd vertoefden de sterkste spelers in groep 1 met de klok als scherprechter, waarbij ze een bedenktijd kregen van “Fischer” 10+5. Na het opmaken van de uitslagen ontvingen de kinderen uit handen van Rik Smit de felbegeerde prijzen. In zijn slotwoord bedankte
Gerard Bruins de jongelui voor de deelname en attendeerde hen nog op de volgende DDB cup in het Drentse Zuidwolde op zaterdag 18 januari. Zuidwolde ligt op een steenworp afstand van Hoogeveen. Hoogeveen was het 1e DDB cup toernooi dat in totaal 4 toernooien beslaat. Op elk toernooi afzonderlijk kan iedere speler de wisselbeker winnen. In Hoogeveen toucheerde Floris Tol uit Eelde deze trofee en mag dit kleinood behouden tot het 2e toernooi in Zuidwolde. Daarna volgen nog Hijken en Leek. Na het laatste toernooi in Leek wordt de cumulatieve stand opgemaakt. De uiteindelijke winnaar mag  de trofee in de prijzenkast zetten tot het volgende seizoen.

Zilvervloot voor Winschoters
Damclub Winschoten was afgelopen zaterdag met een grote delegatie afgereisd naar Zuid-Drenthe waar 5 leden van de jeugdafdeling hun geliefde spel konden beoefenen.
Rianne Houwen uit Heiligerlee en Cayn Nomden waren “oudgedienden”. Voor het trio
Niels Schuur uit Beerta, Amanda en Karsten Lich, beide uit Winschoten, betekende dit toernooi hun debuut. Niels werd geplaatst in groep 3 waar hij een bescheiden rol speelde. Maar naarmate het toernooi vorderde kwam het positieve spel van Niels beter tot uitdrukking wat uiteindelijk resulteerde in een hoopvolle winstpartij. Rianne en Amanda reikten in groep 5 tot respectievelijk de 4e en 5e plaats. Met de aantekening dat Rianne lange tijd de beker om de 3e plaats in het vizier had. Cayn Nomden kwam in groep 6 na een barrage tot een knappe 2e plaats, op één puntje van de winnaar. In deze barragepartij wikkelde Cayn het eindspel vakkundig af in het bijzijn van een groot aantal toeschouwers. Tenslotte pakte Karsten Lich een keurige 2e plaats in groep 8. Het vijftal dammers uit Oost Groningen lieten bij vlagen goed spel zien wat hoop geeft voor de toekomst.