Damclub Bad Nieuweschans in oprichting

In maart kwam de roep naar voeren om in Bad Nieuweschans een damclub op te richten, waardoor het grensdorp binnenkort een sportvereniging rijker is. Via Stichting Welzijn in Winschoten kwam het verzoek terecht bij een bestuurslid van Damclub Winschoten. Begin april bleek in een oriënterend gesprek op locatie een voedingsbodem te bestaan dit verder uit te werken. In de tussentijd juichte de Gemeente Oldambt dit initiatief volmondig toe. Na 3 opeenvolgende sessies in de “Akkerschans”, waar de Steunstee is gehuisvest, werd de knoop doorgehakt en een voorlopig bestuur gevormd. Wil Dunk gaat de voorzittershamer hanteren, Steven van Keulen secretaris en Cor K. Santifort penningmeester. De momenteel 4 leden tellende vereniging in oprichting is nu op zoek naar toekomstige leden om de club enige potentie te geven.  Hierbij wordt de plaatselijke bevolking onder andere benadert via de Schansker Nieuwsbode en vanzelfsprekend mond op mond reclame. Liefhebbers kunnen voorlopig elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij de Steunstee dat de Akkerschans als thuishaven heeft. In de vakantie maanden juli en augustus ligt de club stil en zal de eerste vrijdag in september worden begonnen met het nieuwe damseizoen. Het kwartet leden, allen woonachtig in Bad Nieuweschans, gaat uit van minimaal 10 gegadigden. Daar de club met een schone lei begint moet al het benodigde materiaal nog worden aangeschaft. Tot de vereniging op eigen benen kan staan, worden ze met de ontbrekende attributen en advies bijgestaan door Damclub Winschoten. Het viertal heeft als doelstelling in de toekomst mee te draaien in de competitie van de Oost Groninger Dambond. Voorlopig worden elke vrijdagmorgen door een paar dammers uit de Molenstad veel aspecten van het dammen belicht, wat door de 4 enthousiaste leden als prettig wordt ervaren. Tenslotte spreken welingelichte bronnen sowieso van 2 potentiële leden.