Damclub Winschoten voor “breedtesport”

Het damcongres in “De hof van Wageningen” heeft zaterdag 21 september zijn vruchten afgeworpen.  Ton Sprangers uit Dongen fungeerde namens de KNDB als dagvoorzitter.

In zijn openingsspeech benadrukte hij allereerst de urgentie waarmee het dammen in Nederland momenteel te kampen heeft. Ton pleitte er voor, deze denksport vanaf nu nog meer te promoten voor de toekomst. Want het ledental van de KNDB en de 2 “wilde” bonden in de provincie Groningen  is de laatste 15 jaar flink achteruit gehold. Maar het is nog niet te laat, integendeel, echter er moet wel degelijk iets gebeuren om deze sport te behouden voor het nageslacht. Samen met  Anne Schulze uit Utrecht, Kees Gerritsen uit Wageningen, Henk Stoop uit Culemborg en Siep Buurke uit Leek kwamen respectievelijk de “Social Media”,  “Feiten van damclub DSVW Wageningen”,  “Hoe start je een jeugdafdeling” en “Hoe organiseer je een damevenement”, aan de orde.
Om het dammen meer in de belangstelling te brengen is vooral media aandacht nodig,  waarbij  tevens het speeltempo aandacht verdient. Met name de basisschool leerlingen zijn gemakkelijk bij het dammen te betrekken. Alleen de bevolkingsgroep boven de 20 jaar deinst meestal terug door het speeltempo wat normaliter wordt gebezigd. Deze potentiele nieuwe leden zijn niet gebaat bij de ellenlange partijen die doorgaans op de clubavond worden gespeeld. Om dit te doorbreken wordt gedacht meer Rapid toernooien te organiseren. Dus per partij bijvoorbeeld 20, 30 of maximaal 60 minuten bedenktijd per speler toe te kennen. Wellicht kan dit de damsport uit het slop halen. De delegatie van Damclub Winschoten putte uit deze bijeenkomst zoveel positieve energie, dat ze deze “handvatten” in de regio Oost Groningen wil gebruiken om de damsport meer te stimuleren. Damclub Winschoten omarmt daarom vanaf nu meer de recreatieve dammer en zet deze in voor de breedtesport. In het clublokaal van Speeltuinvereniging Bovenburen zijn op voorhand de meeste “drempels” geëgaliseerd, waardoor de beginnende recreatieve dammer zich alvast kan oriënteren op de clubavond. Zo’n eerste kennismaking met de damsport is natuurlijk geheel vrijblijvend, waarbij tevens de gelegenheid wordt geboden in een ongedwongen sfeer een wedstrijdje te spelen. Binnen afzienbare tijd wordt een toernooi georganiseerd voor de recreatieve dammer, waarbij een aangepast versneld speeltempo wordt gehanteerd.