Damsport digitaal nog aantrekkelijker

De laatste zaterdag in mei zijn op het Landelijk  congres voor jeugddamleiders in de Hogeschool Utrecht de nieuwste ins en outs op het gebied van jeugddammen uitgebreid belicht. Met name het dammen met en tegen de computer heeft de laatste tijd een grote vlucht genomen. De KNDB heeft via uitgeverij Zorn uit Utrecht begin september een nieuwe versie “dammen ontdek het zelf” op de plank liggen en gaat dit op alle basisscholen in Nederland propaganderen. Deze lectuur is gratis door de scholen aan te vragen en bestaat uit een leerlingen en een docenten uitgave. Daarnaast is door de verenigingen voor een gering bedrag de “Dam Z!” documentatie aan te vragen bij de KNDB. Deze brochure is  samen met “dammen ontdek je zelf” bedoeld voor leerlingen van 7 t/m 11 jaar in het basisonderwijs en laten de dammers in spé op een luchtige wijze kennis maken met de damsport. Binnenkort kunnen de leerlingen via de kinderversie van “Damserver” tegen elkaar spelen. Daarnaast kan online worden getraind met “Dammentor”. Tenslotte is er speciaal voor kinderen “Veldheer” op de markt gebracht om te spelen tegen de computer. Deze laatste is reeds operationeel. Daarnaast is natuurlijk de jeugdafdeling van een damclub bij uitstek geschikt om het dammen in praktijk te brengen, waarbij wedstrijdervaring en de vele toernooien onontbeerlijk zijn voor een optimale ontwikkeling.