Landelijk damcongres voor jeugdleiders

 Landelijk damcongres voor jeugdleiders
De Koninklijke Nederlandse Dambond heeft 25 mei uitgeroepen als jeugdleidersdag om niet alleen de jeugdleiders van de damclubs, maar ook de ouders van jeugdleden en begeleiders op de (basis)scholen, meer te betrekken bij de ontwikkeling van toekomstige damleden.  Op deze laatste zaterdag in mei kunnen naast ervaringen delen, ook nieuwe ideeën worden opgedaan.  Met name over het nieuwste digitale speel- en trainingsmateriaal wordt uitleg gegeven en kan uiteraard worden getoetst door de deelnemers. Deze door de KNDB geheel verzorgde jeugdleidersdag in de Hogeschool Utrecht begint om 11.00 uur en wordt afgesloten tegen 18.00 uur. Dit is mede een oproep aan  alle (basis)scholen in Nederland om het onderwijzend personeel en of betrokken ouders de gelegenheid te geven hieraan deel te nemen. Op deze dag worden namelijk alle ins en outs over het jeugddammen belicht. Momenteel worden de basisscholen reeds in de gelegenheid gesteld gratis lesmateriaal aan te vragen bij de KNBD, dit ter ondersteuning van deze denksport. Uiteraard is dit laatste  natuurlijk een prima ruggensteuntje voor basisscholen die in een gemeente wonen waar reeds een scholendamtoernooi wordt georganiseerd. Gedetailleerde informatie is tenslotte verkrijgbaar op de KNDB site, waarbij de organisatie hoopt dat veel liefhebbers de gang naar de Domstad gaan maken.