Devin uit Winschoten geslaagd voor damdiploma niveau 1

Woensdagmiddag 14 juni is de 8 jarige Devin uit Winschoten in de bibliotheek Winschoten geslaagd voor zijn eerste damdiploma niveau 1. Door een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en de plaatselijke damclub maakt dezelfde damclub sinds 19 oktober vorig jaar gebruik van de “cursusruimte” in de bibliotheek. Deze lesruimte wordt, behoudens de grote schoolvakantie, het hele jaar, elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur gebruikt door de jeugdafdeling van Damclub Winschoten.

Cursus niveau 1

Voor de cursus niveau 1 gaan in eerste instantie de spelregels de revue passeren, zoals hoe moet het dambord liggen (donker vakje links onder) wit begint, slaan is verplicht ook achteruit, slaan met schijf of dam is gelijkwaardig, m.a.w. damslag gaat niet voor, meerslag overigens wel. Na het uitvoeren van de combinatie mogen daarna pas de schijven van het bord worden gehaald. Een mooi voorbeeld hiervan is “De Coupe Turc”. Bij een combinatie mag een dam of schijf slechts één keer over een schijf, echter wel twee keer over hetzelfde veld. Degene die niet meer kan zetten heeft verloren en als niemand meer kan winnen is het remise. Tenslotte, mocht je tegenstander “vergeten” te slaan is het gebruikelijk hem of haar daar op te attenderen. Voorwaarde is natuurlijk dat je dat zelf wel ziet, zo niet, wordt er gewoon verder gespeeld. Tot slot een niet onbelangrijke regel: “aanraken is zetten”. Daarnaast wordt aandacht besteed aan eenvoudige combinaties, aanvallen, verdedigen, ruilen, offeren en vangstellingen bouwen.

Cursus niveau 2

Devin heeft ondertussen de cursus voor niveau 2 aangeschaft. Deze cursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie, echter de lesstof begint met het noteren van de partij. Elk vakje op een dambord heeft namelijk virtueel een nummer, waarbij de nummering altijd begint bij zwart (naast het lichte vakje). Tenslotte mocht Devin uit handen van Geert Lubberink zijn felbegeerde diploma in ontvangst nemen.