Rianne Houwen en Cayn Nomden geslaagd voor hun 2e damdiploma

Afgelopen woensdagmiddag zijn Rianne Houwen uit Heiligerlee en Cayn Nomden uit Winschoten geslaagd voor het Wiersma damdiploma. Dit diploma is genoemd naar de ex wereld kampioen dammen en Grootmeester Harm Wiersma uit Leeuwarden. In mei waren Rianne en Cayn er reeds in geslaagd hun eerste damdiploma te behalen.  Dit diploma is genoemd naar de reeds overleden Grootmeester en ex wereld kampioen dammen Jannes van der Wal uit Groningen. Het examen vond plaats in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten en werd afgenomen door de jeugdleiders Harrie Molthoop en Geert Lubberink van damclub Winschoten. Bij de van der Wal cursus werden de grondbeginselen van het dammen belicht, zoals het toepassen van de spelregels en het uitvoeren van eenvoudige combinaties.  Bij de Wiersma cursus daarentegen wordt wat dieper op de stof ingegaan. Daarbij komt ook de  nummering van de speelvelden aan de orde en wordt aandacht besteed aan het noteren van de zetten. De cursus is in 2 delen opgesplitst, namelijk het Wiersma wit gedeelte en het Wiersma zwart gedeelte. Vanaf de 1e woensdag in het nieuwe jaar beginnen Rianne en Cayn met de Wiersma zwart opleiding dat ter zijner tijd recht geeft op het Wiersma zwart diploma.  Momenteel zijn een zevental jongelui op de jeugdafdeling van damclub Winschoten nog bezig met de Van der Wal cursus, waarbij ze flinke vorderingen maken. De vrijdag na Kerst neemt het overgrote deel van de jeugd deel aan de damdag in Veendam, waarbij voor de jeugd een speciale plaats is ingeruimd. Deze toernooien zijn onontbeerlijk voor de damontwikkeling, waarbij de jongelui hun theoretische stof kunnen toetsen in de praktijk en zodoende meer routine kunnen opbouwen. Al met al leren ze een dampartij steeds beter te beheersen.

 

Examen KNDB
De examens vallen onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond en mogen
worden afgenomen door de jeugdleiders van de “eigen” damclub met die restrictie dat
de club minimaal iemand in hun gelederen het diploma “damtrainer 2” op zak heeft.
Dit diploma staat gelijk met het diploma “jeugddamleider” zoals dat tot 2009 werd genoemd.

 

Jeugddammen
Het bestuur van damclub Winschoten heeft september vorig jaar besloten een begin te maken met een scholendamtoernooi voor basisschoolleerlingen. De doelstelling was uiteindelijk een jeugdafdeling bij de club te vormen. Na het eerste scholendamtoernooi en een persoonlijk kampioenschap dammen kwamen begin dit jaar een 8 tal jongelui als jeugdlid naar de damclub. Dit is onderhand gegroeid naar 9 jeugdleden. In januari volgend jaar wordt de 2e editie van het scholendamtoernooi afgewerkt, waaraan in tegenstelling tot dit jaar, toen een 13 tal viertallen zich inschreven, de komende titelstrijd 18 viertallen deelnemen. Dat zijn ruwweg, inclusief reserves, een 80 á 90 leerlingen.