Dammen op Groenmarkt in Winschoten

Op de 1e zaterdag van juli is Damclub Winschoten weer present op de traditionele Groenmarkt in het Winschoter Rosarium. Dit evenement dat uiteraard voor het grootste deel in het teken staat van de tuin, mocht zich vanaf het begin verheugen in een grote belangstelling. Om toch voor een beetje variatie te zorgen heeft “Marketing Oldambt” gemeend het publiek, naast de tuinattributen, ook te laten kennismaken met andere vrijetijdsbestedingen zoals bijvoorbeeld de stadskudde van de gemeente Oldambt en de damsport. Bij de schapen wordt een demonstratie schaapsscheren uit vroeger tijden getoond en het dammen wordt sinds jaar en dag door Damclub Winschoten onder haar hoede genomen. De publiekstrekker, het dambord van 3 bij 3 meter, wordt zaterdagmorgen weer van stal gehaald om de bezoekers te bewegen in alle rust een partijtje te spelen. Damclub Winschoten wil met haar aanwezigheid de damsport  promoten. Daarbij zal een grote groep kaderleden, van de actieve damclub, deze dag aanwezig zijn om de liefhebbers te laten genieten van de ins en outs in deze denksport. Dit alles onder het motto:  meedoen is belangrijker dan winnen, waarbij het plezier in dammen natuurlijk voorop staat.