“Kennismakingslessen” met de damsport

“Kennismakingslessen” met de damsport

De gemeente Oldambt geeft via het “Huis voor de Sport” uit Hoogezand een zogenaamd “Kennismakingsboekje” uit voor alle basisschool leerlingen in de hele gemeente van groep 1 t/m 8. In deze versie van 2013 promoten een 32 tal sportverenigingen hun disciplines.
Doel hiervan is de kinderen op een ongedwongen wijze kennis te laten maken met een sport die bij hun past. Zo kunnen ze via gratis lessen “snuffelen” aan bijvoorbeeld judo, honkbal, zwemmen, tennis, streetdance, volleybal, gymnastiek, atletiek, rolschaatsen, basketbal, voetbal en dammen. Is de keuze voor een sport gevallen dan mogen ze uiteraard, in overleg met het thuisfront, lid worden van een sportclub. Damclub Winschoten wil ook haar jeugdafdeling via deze mogelijkheid uitbreiden met een nieuwe lichting dammertjes.
Het dammen is namelijk als denksport uitermate geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs omdat dit hun denkvermogen, rekenvaardigheid  en concentratie kan stimuleren. Een bekwaam groepje kaderleden gaat hun via enkele proeflessen interesseren voor deze denksport. De sessies zijn gepland in de gehele maand oktober, waarbij de woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur  in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten is gereserveerd voor de jongelui.  In deze proeflessen worden de grondbeginselen van het dammen belicht. Slaat de vonk over dan kunnen ze lid worden van de jeugdafdeling en gaan ze op voor hun eerste Van der Wal damdiploma, genoemd naar de reeds overleden ex wereldkampioen dammen Jannes van der Wal uit Groningen.
Het examen hiervoor wordt klassikaal afgenomen op woensdagmiddag 28 mei 2014.
De huidige eerste jaars bivakkeren eveneens op hetzelfde tijdstip in het damlokaal van de Bovenburen en zijn net een paar weken bezig de lessen te volgen voor het felbegeerde damdiploma. Naast het lidmaatschap wordt kinderen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een 6 tal regionale toernooien die speciaal voor de jongelui in het leven zijn geroepen. De organiserende damclubs nemen hiervoor de zaterdagmiddag op in hun planning. Op deze toernooien kunnen de dammers in spe de nodige wedstrijdervaring opdoen en een niet onbelangrijk aspect, alle deelnemers krijgen op deze dagen een aandenken of prijs mee naar huis. Voor de begeleiding vanuit Winschoten tekent uiteraard het kader van de  plaatselijk damvereniging.