Jan Starke en Janick Lanting naar NK sneldammen

Zaterdag 6 april zijn Jan Starke uit Oude Pekela en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans erin
geslaagd zich te plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 8 juni in het Nationaal
Denksportcentrum in Utrecht. Dit vond plaats op het provinciaal Gronings- en Drents
kampioenschap dammen in de aula van “het Hogeland College” in Warffum. Onder
auspiciën van de Drentse Dambond (DDB) en de Provinciaal Groninger Dambond (PGD)
wordt dit evenement namelijk de laatste jaren samen op één locatie afgewerkt. Deze editie
werden door de 30 deelnemers in één groep, 12 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt,
onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden bonus per zet”. Daarbij waren
de deelnemers virtueel ondergebracht in aparte ratinggroepen, namelijk senioren groep-A
boven de 1100 KNDB ratingpunten, groep-B van 900 tot 1100 punten en groep C tot 900
punten. Hierbij werd overigens, voor de ratingpunten, 1 juli 2023 als peildatum gehanteerd.
Algemeen kampioen werd Jan Ekke de Vries uit Hoogeveen met als goede 2e Floris Tol uit
Eelde en Zainal Palmans uit Hoogeveen pakte het brons.