Dammen op de “Groenmarkt”

Damclub Winschoten staat evenals voorgaande jaren de eerste zaterdag van juli, met haar promotiestand, op de “Groenmarkt” in Winschoten. De officiële opening is om 10.00 uur bij het rozenpaviljoen en duurt tot 16.00 uur. Dit evenement dat voor het grootste deel wordt bevolkt door kramen met ingrediënten voor de tuin, mag zich vanaf het begin verheugen in een grote publieke belangstelling. Het rosarium in Winschoten heeft daarvoor een uitstekende entourage om in alle rust rond te snuffelen voor producten in de tuin. De plaatselijke damclub schuift voor de 6e keer aan op dat evenement, met als doel de damsport in Oost Groningen te promoten onder het aanwezige publiek.
De “publiekstrekker” het grote dambord van 3 bij 3 meter wordt, door de plaatselijke damclub weer van stal gehaald, om de liefhebbers weer te laten genieten van deze denksport. Zelfs het kijken naar deze tak van sport is voor menigeen al een “uitje” op zich. Belangstellenden voor een “gewone” partij, mogen daarentegen ook  aanschuiven op de damborden van normaal formaat, om in alle rust een partijtje te spelen. Het aanwezige kader van de damclub heeft deze dag dan ook een adviserende en begeleidende taak, om belangstellenden de ins en outs van het dammen uit te leggen. Momenteel zijn twee damverenigingen actief in de gemeente Oldambt, namelijk Damclub Bad Nieuweschans en Damclub Winschoten. Beide clubs staan daarom gezamenlijk op de groenmarkt om liefhebbers te enthousiasmeren, om uiteindelijk nieuwe leden te werven.  Damclub Winschoten is momenteel nog de  enigste damclub in Oost Groningen die aangesloten is bij zowel de Oost Groninger Dambond (OGD) als de KNDB. De Koninklijke Nederlandse Dambond is de overkoepelende organisatie voor dammend Nederland.