Groot damfeest op CBS de wegwijzer in Bellingwolde.

Afgelopen Vrijdagmiddag was het een groot damfeest op CBS de wegwijzer.
Directeur Jeannette Vreugdenhil heeft ca 3 maanden geleden de Damclub Winschoten benaderd of het mogelijk was damlessen op de CBS de wegwijzer te geven daar ze het idee had dat het voor een aantal kinderen zinvol zou kunnen zijn.

De damclub heeft bij monde van Evert van Leeuwen van Damclub Winschoten de afgelopen 10 weken aan de groep 7 en 8 Dam les gegeven. De leerlingen werd de grondbeginselen van het dammen bijgebracht en verder opgeleid om het officiële van der Wal diploma te kunnen behalen. Op 29 mei is het officiële KNDB examen afgenomen aan de 14 leerlingen.
Het bijzondere aan deze gebeurtenis is dat Jonan Smid, blind is, en op een speciaal Bord al die weken via het programma Dammentor van de KNDB de van der Wal oefeningen heeft gedaan met heel veel hulp van school, met als resultaat dat ook hij het van der wal diploma heeft kunnen bemachtigen.

Op vrijdagmiddag kon aan al de leerlingen de diploma’s worden uitgereikt. Helaas waren er een paar ziek, maar deze zullen hun diploma na de pinkstervakantie in ontvangst mogen nemen.
Vooraf had 1 van de leraren aangegeven dat wanneer meer dan de helft van de leerlingen achteraf van hem zou winnen hij zou trakteren op gebak.
Dus na het uitreiken van de diploma’s werd er door de leerlingen een damsimultaan gespeeld tegen o.a. 2 leerkrachten.
Het bleek moeilijker dan gedacht om meer dan 3 kwartier op meerdere borden tegelijk je aandacht te blijven richten en geconcentreerd te blijven.
Dus kregen de leerlingen achteraf hun welverdiende gebak. Het was een echt damfeest op school en hopelijk zal dit mooie feest een damvervolg krijgen.