Provinciaal Groningse damteams presteren goed op Nationale jeugddamdag in Apeldoorn

Zaterdag 6 oktober speelde de Nationale Jeugddamdag zich af in het Denksportcentrum Noord in Apeldoorn, waar onlangs de plaatselijke damclub DCA een herstart maakte. Voor dit NK werden door de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) de provinciale bonden geïnviteerd met één of meerdere teams, uit te komen in de welpen, – pupillen, – aspiranten, en juniorenklasse. Daarbij bestonden de welpen en pupillenteams uit 5 tallen, de aspiranten en junioren daarentegen uit 4 tallen. Gerard Bruins uit Hollandscheveld had deze dag de leiding als jeugdcommissielid van de KNDB, waarbij hij werd geassisteerd door Rik Smit uit Hijken die alle uitslagen via toernooibase wereldkundig maakte. Plaatselijke leden fungeerden hierbij als “tafelarbiter”, waarbij het speeltempo met digitale klokken werd bepaald op “Fischer 10 + 5”. De provinciaal Groningse jeugdleider Rudolf Schwab uit Westeremden had één welpen en één pupillenteam ingeschreven, met respectievelijk als teamleider Evert van Leeuwen uit Bunde (lid van DC Winschoten) en Danny Staal uit Groningen (Damgenootschap Het Noorden). Klokslag 11.00 uur werd, na het openingswoord van Gerard Bruins, de eerste zet verricht door de plaatselijke dampromoter Fred van Amersfoort. Het welpenteam uit Groningen dat werd gevormd door Ruben Renken en Marieke Meijer van DV Warffum, Anand Dalaj en Anar Dalaj van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Dylarius Stoter van DC Winschoten kwam tot een verdienstelijke 6e plaats. Kampioen werd hier Noord Brabant. Het pupillenteam dat bestond uit Gerard Kramer van Damgenootschap Het Noorden, Joost Meijer van DV Warffum en Dylano Stoter, Janick Lanting en Demi Peters van DC Winschoten hadden een ex aequo met Drenthe om de 3e en 4e plaats. Drenthe scoorde echter meer bordpunten waardoor Groningen met een uitstekende 4e plaats genoegen moest nemen in de eindrangschikking. Gelderland pakte hier ongeslagen de titel. Bij de aspiranten/junioren werd Drenthe kampioen. Tevens werd prijzen beschikbaar gesteld voor de mooiste combinatie. In de welpen/pupillenklasse ging de 1e prijs naar Yuri Derks uit Noord Brabant en in de aspiranten/juniorenklasse naar Quincy Ngawikromo uit Gelderland. De prijzen werden tenslotte uitgereikt door de 20 jarige Grootmeester Internationaal (GMI) Jan Groenendijk uit Wageningen.

Jeugdleider Rudolf Schwab
De Groningse jeugdleider Rudold Schwab had 10 spelers geselecteerd voor dit NK, namelijk van DV Warffum, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten. Van DV Warffum waren dat Marieke Meijer, Joost Meijer en Ruben Renken.
Van Damgenootschap Het Noorden, Gerard Kramer, Anand Dalaj en Anar Dalaj.
Tenslotte van Damclub Winschoten het kwartet Dylarius Stoter, Dylano Stoter, Janick Lanting en Demi Peters. In het individuele klassement scoorde Dylarius Stoter 2 punten bij de welpen. Bij de pupillen kwam Dylano Stoter tot 8 punten, Janick Lanting 11 punten en Demi Peters 12 punten uit 8 wedstrijden. Het volgende NK voor de jeugd staat gepland op zaterdag 15 december, eveneens voor de categorieën welpen, pupillen, aspiranten en junioren. In tegenstelling tot de jeugddamdag zullen de clubteams dan bestaan uit viertallen. Winschoten vaardigt dan sowieso één welpen- en één pupillenteam af.