Merel Sibma uit Blijham naar Centrale Damtraining

De 11 jarige Merel Sibma uit Blijham is door de Commissie Trainingen van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) geïnviteerd deel te nemen aan de Centrale Meisjes Training (CMT). Deze trainingsgroep van 15 meisjes komt 6 keer per jaar bijeen in het eigen clubgebouw van de Wageningse Damclub WSDV. De trainingen worden verzorgd door Ester van Muijen en Heike Verheul, beide spelend voor WSDV. De 1e introductie training vindt plaats op zondag 7 februari en duurt grofweg van 11.45 uur tot 18.15 uur. De resultaten op de onlangs gehouden selectiedag in het Gelderse Huissen waren aanleiding Merel uit te nodigen voor deze trainingsgroep. Merel is via het schooldammen in Oost Groningen in aanraking gekomen met de damsport. Om zich meer te verdiepen in deze sport kwam ze op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten waar ze zich de beginselen van het dammen eigen maakte. Merel Sibma is momenteel de eerste speelster uit Oost Groningen, die deel uitmaakt van de CMT. De training in Wageningen is er op gericht het talent van Merel nog verder te ontwikkelen.
IMG_5345 (1) (1)