Groningse dammers strijden om 5 provinciale sneldamtitels

Onder auspiciën van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) wordt zaterdag 23 april in de Groningse wijk Kostverloren gedamd om de provinciale sneldamtitels. Plaats van handeling is het Kostverlorenkwartier. De senioren kennen 3 categorieën, namelijk de A-categorie boven 1100 ratingpunten, B-categorie 900 tot 1100 punten en de C-categorie tot 900 ratingpunten. Tevens dingen die dag de aspiranten en junioren mee om de provinciale titel. Overigens aspiranten zijn geboren in 2000 t/m 2002, junioren van 1997 t/m 1999 en senioren in 1996 of eerder. Voor alle categorieën geldt een speeltempo van “Fischer 5 + 5”. Alle kampioenen plaatsen zich voor de NK titel op zaterdag 11 juni in het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht. De titelstrijd in Groningen is dit jaar eveneens opengesteld voor dammers, aangesloten bij de Nieuwe Noorder Dambond (NNDB) Oost Groninger Dambond (OGD) en leden van damclub Briltil/Zuidhorn/Noordhorn (BZN). Echter alleen KNDB leden plaatsen zich voor het NK.