Groningse titels sneldammen in Winschoten

Zaterdag 9 mei wordt in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten om 11.00 uur begonnen met de Groningse titels sneldammen voor junioren en senioren. De Provinciaal Groninger Dambond (PGD) heeft alle bij de KNBD aangesloten clubs uitgenodigd hieraan deel te nemen. Junioren zijn geboren in de jaren 1996, 1997 en 1998. Bij de senioren kan dit in drie categorieën, namelijk boven de 1100 ratingpunten, 900-1100 punten en tot 900 ratingpunten. De wedstrijden worden afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 5+5”. Alle kampioenen plaatsen zich voor de NK finales op zaterdag 13 juni in het Nationaal Denksport centrum in Utrecht. De laatste drie jaar vond deze titelstrijd plaats in Warffum, Groningen en Delfzijl, maar nadat Damclub Winschoten vorig jaar is toegetreden tot de KNDB koos de PGD dit keer voor Winschoten. Verdere informatie wordt verstrekt via de contactpersoon van deze site.