Jan Starke en Gerco Lubberink naar NK sneldammen

Jan Starke uit Oude Pekela en Gerco Lubberink uit Winschoten vertegenwoordigen zaterdag 14 juni de Provincie Groningen op het NK sneldammen alle categorieën. Jan Starke komt bij de senioren uit in de C-categorie tot 900 ratingpunten. De 19 jarige Gerco Lubberink daarentegen mag aanschuiven bij de junioren. De wedstrijden worden afgewerkt in het Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht, waarbij een speeltempo van “Fischer 5+5” wordt gehanteerd. D.w.z. 5 basisminuten aangevuld met 5 bonus seconden per zet. Jan en Gerco zijn beiden lid van Damclub Winschoten, waar ze zich laatste weken optimaal hebben voorbereid in de discipline sneldammen. Deze tak van de damsport wordt tegenwoordig uitgeoefend met een digitale damklok. De overige Groningse senioren afvaardiging bestaat uit Wim Dirks uit Den Andel (B-categorie 900-1100), ratingpunten, Nick Hoving Groningen (categorie boven 1100 ratingpunten). De overige jeugdspelers zijn Max Doornik (welp), Suzanne Staal (Pupil) en Wouter Wolff (aspirant)