30 damdiploma’s in Nieuwolda

Vrijdagmiddag 6 juni zijn op OBS “Letterwies” in Nieuwolda 30 kinderen geslaagd voor het Van der Wal damdiploma. Dit diploma is genoemd naar de reeds overleden ex wereldkampioen dammen Jannes van der Wal uit Groningen. Het examen, dat ongeveer een uur in beslag nam, bevatte de grondbeginselen van het dammen en werd afgenomen door Frans de Groot en Geert Lubberink van Damclub Winschoten. Onlangs werden de kinderen nog getoetst met een z.g. “proefexamen” wat door de jongens en meisjes met een positief resultaat werd afgesloten. Deze basiskennis is de jongelui de laatste maanden bijgebracht door de gebroeders Jacob de Groot uit Wagenborgen en Frans de Groot uit Winschoten.
De dammers in spe zitten nu in groep 5/6 en groep 7/8. Hopelijk is dit diploma voor de jongelui een stimulans om door te gaan in deze denksport, waarvan ze nu de basis hebben gelegd.

Vervolg traject
De basisschool in Nieuwolda neemt binnenkort een besluit of dit initiatief volgend schooljaar weer doorgang kan vinden. Eén van de voorwaarden is wellicht, dat de frequentie wordt aangepast. Bij continuering wordt dan gedacht aan een nieuwe “lichting” leerlingen die wederom kunnen opgaan voor hun eerste damdiploma en dat de jongelui, met een (basis) diploma in de pocket, zich kunnen gaan verdiepen in het “Wiersma wit” diploma. De gebroeders De Groot staan achter dit initiatief en zijn bereidt hun medewerking hieraan te verlenen. Voor de jongelui, die met een diploma op zak, de basisschool verlaten, wordt samen met het thuisfront nog voor een oplossing gezocht indien ze zich verder willen bekwamen in deze denksport. Het bestuur van Damclub Winschoten wil hun hier graag bij stimuleren en adviseren. Dit alles in het kader om de damsport in Oost Groningen (lees Nieuwolda) te promoten. Tevens is het dammen in deze leeftijdscategorie uitermate geschikt voor hun denkvermogen en concentratie. Daarnaast kan het presteren onder druk en wedstrijdervaring eveneens goed zijn voor hun ontwikkeling.

Damclub “Oldambt” 1919
De bevolking in Nieuwolda was in het grijze verleden nogal vooruitstrevend. De eerste damclub in de huidige gemeente Oldambt is namelijk opgericht in Nieuwolda in het jaar 1919 en heette heel toepasselijk “Damclub Oldambt”. Hoe lang geleden de vereniging is opgeheven wordt nog onderzocht. Met bovengenoemd initiatief is wellicht een voedingsbodem gecreëerd om wederom een damclub in Nieuwolda op te richten.
Goede buur Damclub Winschoten (1923) wil hierbij graag ondersteuning geven.