Promotie Damclub Winschoten

Damclub Winschoten heeft met de toetreding tot de Koninklijke Nederlandse Dambond een grote stap voorwaarts gemaakt en het dammen in Oost Groningen een flinke impuls gegeven. Desondanks blijven de Winschoters (lees senioren) de Oost Groninger Dambond trouw en zullen die tot in lengten van jaren blijven koesteren. De aanstormende jeugd is eigenlijk de aanleiding geweest deze belangrijke stap te nemen. Omdat de jongens en meisjes zich bij de OGD niet kunnen ontplooien is toetreding naar de KNDB onontbeerlijk.

De KNDB heeft namelijk alle faciliteiten in huis om de dammers in spe te laten ontwikkelen. Daarom is het merendeel van de jongelui reeds aangesloten bij de KNDB en kunnen ze zich verder bekwamen in deze denksport. Afgelopen seizoen vertoefde de jeugd,  zowel individueel als in teamverband, reeds op landelijke niveau. Er werd reeds 5 maal deelgenomen aan NK finales. Na het besluit de jeugd in te schrijven bij de KNDB volgden de senioren. Nadat een 3 tal senioren zich aan het begin van het afgelopen seizoen melden bij de club, werd na vier maanden zorgvuldige oriëntatie en mede gesteund door de jeugd, het wijze besluit genomen aan te kloppen bij de “Koninklijke”. Komend seizoen neemt Damclub Winschoten reeds met een 10 tal deel in de landelijke 2e klasse A. Deze groep wordt gevormd door clubs uit de Provincies Groningen en Friesland. De wedstrijden worden op de zaterdagen afgewerkt en beginnen altijd om klokslag 12.00 uur. Volgens ingewijden zal deze stap een aanzuigende werking hebben in dammend Oost Groningen.

Jeugdafdeling
Het jeugddammen in Winschoten is in september 2012 een initiatief geweest van het “Huis voor de Sport” uit Hoogezand die de sportverenigingen in de gemeente Oldambt activeerde om over de toekomst van hun sport na te denken. Damclub Winschoten vatte daarna het plan op  te starten  met een scholendamtoernooi in de gemeente Oldambt. Na de aanmelding van 13 viertallen werd dit nog uitgebreid met een persoonlijk kampioenschap, waarna een 6 tal kinderen de stap maakten naar de jeugdafdeling van de club. Daarna werd flink geoefend voor hun eerste damdiploma en konden alle 6 kinderen op voor het Van der Wal damdiploma. Dit diploma dat de grondbeginselen van het dammen herbergt, smaakte naar meer. Op deze manier werd de basis gelegd voor een jeugdafdeling die nu bij de damclub is ontstaan. Elke woensdagmiddag kijken de jongelui reikhalzend uit naar de theorielessen, waardoor ze het dammen nog beter gaan beheersen. Volgens deze methode gaan ze op naar het volgende damdiploma. Momenteel zitten een 20 tal jonge dammers op de jeugdafdeling van de damclub in Winschoten, waarvan 18 jongens en meisjes op 11 juni het seizoen hebben afgesloten met een damdiploma. Elf gingen op voor het “Van der Wal” diploma, 5 voor “Wiersma wit” en 2 voor “Wiersma zwart”.