Damclub Winschoten nodigt beginnende dammer uit

Damclub Winschoten heeft de afgelopen jaren op alle fronten flink aan de weg getimmerd met het fysiek aanwezig zijn op b.v. de “Dag van het Park”, “De Groenmarkt”, “Waterbei”, “Leermarkt”, en de Lentefair in Old Wolde. Daarnaast was de media de damclub goed gezind. Mede door het schooldammen, weet de jeugd de weg naar de damlokaal goed te vinden. De senioren kunnen daarentegen nog wel een ruggensteuntje gebruiken.
Door de jaren heen zijn toch veel senioren geïnteresseerd geraakt voor de damsport maar konden de uiteindelijke stap naar de clubavond (nog) niet maken. Eén van de grootste bezwaren die hieraan ten grondslag liggen, is het grootte krachtsverschil tussen de gevorderde clubdammer en de beginnende dammer. Damclub Winschoten speelt hier goed op in en heeft dit vertaald met een pasklare oplossing. De nieuwe leden worden namelijk in een aparte groep ondergebracht om eerst in alle rust te acclimatiseren. Daar blijft het niet bij, een aanwezig kaderlid neemt in eerste instantie de ins en outs door met de nieuwkomers. Alleen een dambord met schijven is in 1e instantie voldoende om een partij te spelen. De klok die de gevorderde dammers gebruiken blijft vooralsnog in de kast. Op deze manier kan op een ongedwongen manier de damsport worden bedreven. Bijkomend voordeel is dat de echte liefhebbers een damcursus wordt aangeboden om op te gaan voor het Van der Wal damdiploma. Deze cursus neemt de grondbeginselen van het dammen onder de loep, waardoor het dammen nog leuker wordt en uiteindelijk meer spelvreugde geeft. In het voorjaar zijn reeds 10 beginnende dammers geslaagd voor hun eerste damdiploma. De hele maand september kunnen de liefhebbers zich oriënteren op het dammen. De clubavond is elke dinsdagavond in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten en de “onderlinge” begint 1 september

30 leden
Zo’n 80 jaar geleden bestonden de meeste damverenigingen in den Lande uit een grofweg 30 leden die dan omwille van de speelsterkte waren onderverdeeld in 2 of 3 groepen.
Nu Damclub Winschoten de 30 (senior) ledengrens nadert heeft het besloten dit seizoen een aparte groep in het leven te roepen voor deze damliefhebbers. De conclusie is in feite eenvoudig. Stel de beginnende dammer verliest 10 keer tegen een clubdammer, of de gevorderde dammer wint 10 keer “op de sloffen” tegen een beginnende dammer.
Deze constructie is voor beide groepen demotiverend met als gevolg dat ze samen afhaken.