Damclub Winschoten schuift weer achter de borden

De laatste dinsdag in augustus buigen de leden van Damclub Winschoten zich traditiegetrouw over de agendapunten op de algemene ledenvergadering, in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen. Op de agenda staan veel zaken die belangrijk zijn voor een goed lopende vereniging. Naar verwachting zullen veel leden deze vergadering bijwonen. Na het formele gedeelte kunnen de schijven uit de doos om te oefenen voor de onderlinge competitie, die een week later op de rol staat. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de spelers dit seizoen in twee groepen ondergebracht, namelijk de gevorderde- en de beginnende dammers. Met name voor de laatste groep is dit een uitgelezen kans om zich aan te sluiten bij een damclub. De nieuwelingen worden uiteraard ter zijde gestaan door een ervaren kadergroepje, die de ins en outs van het dammen onder de loep nemen. Tevens schuiven de middelbare scholieren ’s avonds achter de borden voor de theorielessen. De basisschoolleerlingen daarentegen gaan woensdagmiddag op voor één der damdiploma’s.

Roep om aparte klasse
Dit initiatief van Damclub Winschoten is met name in het leven geroepen om het dammen in de recreatieve sfeer nog meer te stimuleren onder een breed publiek. De kiel is gelegd.
Want het baart Damclub Winschoten zorgen dat de kloof tussen de gevestigde clubdammer te groot is ten opzicht van de potentiële nieuwe leden. De praktijk leert namelijk dat wanneer je als nieuwe speler je aanmeld bij een damclub, je het na een aantal weken met even zovele nederlagen het wel hebt bekeken. Dan is de lol in een “potje dammen” er gauw van af. Daarom heeft Damclub Winschoten deze ludiek actie in het leven geroepen om langs deze weg de beginnende dammer te bereiken. In de zomerperiode hebben een viertal leden zich reeds aangemeld als nieuw lid voor de beginnersgroep.