Winschoten omarmt startende dammer

Damclub Winschoten is op alle fronten actief om deze denksport bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Het begint zijn vruchten af te werpen in de regio Winschoten.
De basisschooljeugd kent geen “drempel” om zich bij de jeugdafdeling aan te sluiten. De senioren daarentegen willen ook wel “Een potje dammen”. Maar nu komt het probleem, er wordt gedacht dat dit tegen de geoefende dammer moet gebeuren. Dit is geen wet van Meden en Perzen bij Damclub Winschoten. Een kadergroepje gaat eerst in overleg omtrent de “ins en outs” bij de vereniging. In de beginperiode wordt gespeeld tegen spelers van hetzelfde kaliber. Volgens dit concept hebben zich dit seizoen reeds enkele liefhebbers aangesloten bij de damclub. De damclub groeit ondertussen gestaag en op de ledenlijst prijken momenteel 25 senioren en 20 jeugdspelers.