Damclub Winschoten naar KNDB

Damclub Winschoten heeft zich, voorlopig met 14 senioren en 7 jeugdleden, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond en zal seizoen 2014-2015 uitkomen met een 10 tal in de Landelijke 2e klasse A. Nadat begin seizoen 2013-2014, twee nieuwe leden zich aanmeldden bij Damclub Winschoten, begon het in oktober vorig jaar bij een groepje liefhebbers te kriebelen, met een “eigen” 10 tal Landelijk uit te komen. Na ruim 3 maanden brainstormen en de aanmelding van nog een nieuw lid, werd besloten de stap te nemen.
Het merendeel van de 12 jeugdleden van Damclub Winschoten waren de senioren reeds voorgegaan. De KNDB, die maar wat graag nieuwe verenigingen wil inlijven, komt nieuwe clubs ruimschoots tegemoet met een 50 % kortingsregeling in het eerste jaar van aanmelden. Ook de Provinciaal Groninger Dambond, het tussenstation van KNDB en Provinciale clubs, is eveneens content met de toetreding van DC Winschoten. Daarom geldt voor alle nieuwe leden in het 1e jaar geen afdracht naar de PGD. De stap naar de KNDB is mede nodig om de aanstormende jeugd een toekomst te bieden in Oost Groningen, dat nu nog fungeert als een “blinde” vlek in KNDB ogen. Omdat de OGD (nog) geen jeugdafdeling kent, heeft Damclub Winschoten gemeend de jeugd lid te maken van de KNDB, hetgeen positief zal bijdragen tot hun damontwikkeling. Damclub Winschoten blijft mede aangesloten bij de Oost Groninger Dambond en zal komend seizoen waarschijnlijk met 3 teams deelnemen aan de viertallen competitie.

1926 en 1952
Bij de eerste oprichting van Damclub Winschoten in 1923 werd in 1926 besloten zich aan te melden bij de Provinciaal Groninger Dambond als onderdeel van de toen nog overkoepelende Nederlandse Dambond. Andere Groningse bonden bestonden toen nog niet. In de jaren ’30 van de vorige eeuw kwamen nog twee Winschoter verenigingen zich melden bij de PGD, namelijk VOG en DINDUA. Na de oorlog bleven van totaal acht! Winschoter damclubs er 2 over, WDG (Winschoter Damgenootschap en DINDUA (Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam) die na verloop van tijd weer uit de PGD stapten. Enige tijd later in 1952 gingen de 2 Winschoter damverenigingen DINDUA en WDG wederom over naar de Nederlandse Dambond om decennia later weer uit te treden.
In tegenstelling tot 1952, toen afscheid  werd genomen van de OGD, blijven de Winschoters nu trouw aan de Oost Groninger Dambond. Deze organisatie voelt voor de Molenstadbewoners als een “warme deken” en zal deze dambond, tot in lengten van jaren, blijven koesteren.

Gerco  Lubberink
De 18 jarige Gerco Lubberink uit Winschoten, is een goed voorbeeld, hoe de jeugd  zich kan ontwikkelen. Gerco werd eind 2009 gescreend tijdens een DDB cup toernooi. Om van de trainingsfaciliteiten van de KNDB gebruik te kunnen maken, werd Gerco begin 2010 lid van Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen. Daarna mocht hij naar “Damschool Hoogeveen” alwaar hij theoretisch werd bijgeschaafd door de bekende trainer Zainal Palmans. Momenteel nemen zo’n 12 jeugdige talenten deel aan deze trainingsmogelijkheid. Om nog een stapje hogerop te komen geeft de KNDB elk jaar in november de uitblinkende jeugd de kans zich te plaatsen voor de centrale jeugdtraining. Pupillen, Aspiranten en Junioren komen hiervoor in aanmerking.

“Het Noorden”
De band met “Het Noorden” uit Groningen is warm, omdat veel leden van Damclub Winschoten hun ontwikkeling mede te danken hebben aan het spelen in hun teams. Het opzetten van een eigen 10 tal is daarom tweeledig. In de eerste plaats een aderlating voor “Het Noorden”, aan de andere kant een verrijking voor de damsport in het algemeen. In de wandelgangen zien vooraanstaande bestuurders in “damland” dit als een positieve ontwikkeling wat er in Winschoten gaande is.

Landelijke 2e klasse A
Landelijk kennen we in de damsport bij de senioren, 1 ereklasse, 2 hoofdklasse groepen, 3 eerste klasse groepen en 5 tweede klasse groepen. Deze competitie speelt zich, grofweg in de periode september t/m februari,  elke 2 weken af op de zaterdag. De partijen beginnen dan klokslag 12.00 uur. De Noordelijke 2e klasse A wordt momenteel gevormd door 5 Groningse en 6 Friese 10 tallen. Met het toetreden van DC Winschoten wordt de Noordelijke 2e klasse weer op het oude niveau van 12 clubs gebracht. De laatste 3 jaren hadden zich landelijk 5 teams om uiteenlopende redenen teruggetrokken uit de competitie.
De vergrijzing is de grootste zorg bij de meeste verenigingen en dan niet specifiek het dammen, ook bij andere sportbonden is dit aan de orde. Daarom is ook de jeugd voor het dammen onontbeerlijk om deze sport levendig te houden. Damclub Winschoten heeft op tijd de juiste weg ingeslagen.

Het damspel
Tenslotte ontvangen alle leden van de KNDB elk kwartaal “Het damspel”. Dit is een rijk geïllustreerd damblad met veel wetenswaardigheden over de damsport voor jong en oud.