Winschoten Damstad

Acht damclubs in de molenstad
De Winschoter damgeschiedenis heeft een opmerkelijke vondst prijsgegeven. Naast de reeds 7 damverenigingen die voor 1940 in Winschoten het levenslicht zagen, namelijk DC Winschoten, V.O.G., DINDUA, Edvendo, St. Vitusholt, RAWI en Voorwaarts, is een 8e damclub gevonden. De elf broers Lourens hadden zo rond 1940 een eigen damclub opgericht waarbij de “clubavonden” bij toerbeurt plaats vonden in de huiselijke kring.
De broers hadden het dammen goed onder de knie, getuige het feit dat een drietal, tevens lid waren van damclub DINDUA en Damclub Winschoten. DINDUA, VOG en DC Winschoten waren in die tijd namelijk aangesloten bij de toenmalige Nederlandse Dambond. Drie broers Lourens zijn bijvoorbeeld terug te vinden in april 1948 bij de vijftallen wedstrijd DINDUA-Houdt Stand Hoogezand. De damverenigingen van weleer zaten in die tijd ruim in de leden, met gemiddeld 30 dammers per club. Dit verklaart ook het grote aantal damliefhebbers dat tot en met 1955 werd gevonden in Winschoten. Maar liefst 250 geregistreerde clubdammers bemanden in die periode vanaf 1923 de 8 damclubs in Winschoten. Heden ten dage heeft alleen DC Winschoten zich in de Molenstad weten te handhaven en behoort met ruim 40 leden (senioren en jeugd) tot de 5 grootste damverenigingen in de provincies Groningen en Drenthe. Want sinds enige tijd trekken beide provinciale dambonden er op uit om gezamenlijk de damsport meer uit te dragen. Deze bewuste damverenigingen Hijken DTC, HDC Hoogeveen, DC Warffum, DC Roden/Leek, Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen, DV Zuidwolde (Drenthe) en DC Winschoten onderscheiden zich, doordat een jeugdafdeling aan hun club is gekoppeld. Dit is mede van eminent belang om het voorbestaan van deze denksport te waarborgen. Tevens is de SGD (Samenwerkende Groninger Dambonden) als overkoepelende organisatie voor de NNDB (Nieuwe Noorder Dambond), OGD (Oost Groninger Dambond) en PGD (Provinciaal Groninger Dambond) er alles aan gelegen de damsport te promoten in de provincie Groningen.

KNDB en 9 teams
Damclub Winschoten heeft in januari wederom de stap naar de KNDB gemaakt en zal seizoen 2014-2015 met een senioren 10 tal uitkomen in de landelijke 2e klasse A. Daarentegen blijven de Winschoters, tot in lengten van jaren, aangesloten bij de Oost Groninger Dambond, waar het afgelopen seizoen met 4 senioren teams aan deelnam. Daarnaast beschikt de club over enkele jeugdteams, namelijk 2 pupillen- en 3 welpenteams.