Nationale damcompetitie van start DV Warffum – DC Winschoten

Zaterdag 20 september is de Nationale competitie van de Koninklijke Nederlandse dambond (KNDB) voor 10 tallen weer van start gegaan. Er wordt gespeeld in de ere-, hoofd-, eerste-, en tweede klasse. Hijken DTC verdedigd in de ereklasse de Nationale titel. Het is de 3e maal in de ruim 90 jarige geschiedenis van Damclub Winschoten dat ze zich heeft aangesloten bij de KNDB. De 1e keer was in 1926, daarna werd in 1952 weer een poging gedaan en begin 2014 is wederom besloten zich aan te sluiten de “Koninklijke” Als basis bestaan de landelijke klassen uit 12 teams, echter in de 2e klasse A, B en E bivakkeren 10 teams. De 2e klasse C en D herbergen 11 teams. Daarom begint de noordelijke 2e klasse A op 4 oktober. Voor de 1e ronde staan op het programma Warffum-Winschoten, De Oldehove/Huizum CT uit Leeuwarden – SDC uit Sneek, BEGB Britsum- Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen, Roden/Leek 2 – Damcombinatie Fryslân 2 uit Wanswerd en Provinciaal Gronings Tiental (PGT) uit Delfzijl – Heerenveen 2. Winschoten begint dus met een “uit” wedstrijd tegen Warffum. Het basisteam van Winschoten bestaat uit Ben Dekens, Ben Haan, Jacob Pronk,
Johan Mulder, Jan Starke, Dirk Wammes, Martin Viel, Henk Prak, Gerco Lubberink en
Geert Lubberink. Daarnaast beschikken de Winschoters over 4 reservespelers namelijk Nikolaus Schütte zur Wick, Frans de Groot, Harrie Molthoop en Marchinus Mulder.
Saillant detail is nog dat al deze spelers uit eigen gelederen komen. De Oldehove en Huizum hebben een zogenaamd combinatieteam, wat door de KNDB is goedgekeurd, om toch in de landelijke klasse te kunnen meedoen. Door het teruglopende ledental zijn veel verenigingen niet (meer) in staat een 10 tal op de been te brengen, waardoor deze constructie in het leven is geroepen.

1923
Na ruim 90 jaar clubdammen in Winschoten is de plaatselijke damclub wederom toegetreden tot de KNDB. Na de oprichting in juni 1923 van Damclub Winschoten werd reeds in 1926 deelgenomen aan de PGD wedstrijden. De jaren die volgden leverde in de Molenstad nog een 7 tal verenigingen op, waarbij DINDUA (Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam) en VOG (Voor Ons Genoegen) zich eveneens aansloten bij de PGD. Na de turbulente oorlogsjaren melden zich na fusies DINDUA en het Winschoter Damgenootschap (WDG) in 1952 wederom aan bij de KNDB. In 1955 gingen beide verenigingen fuseren maar bleven wel bij de KNDB tot, zover nu bekend midden 60-er jaren. Het besluit om jeugd op te leiden en die een toekomst te geven in Winschoten, is mede aanleiding geweest toch weer aansluiting te zoeken bij de KNDB. De overkoepelende KNDB heeft namelijk alle faciliteiten in huis om de jeugd adequaat te laten ontwikkelen. Ondanks de stap naar de KNDB blijft DC Winschoten eveneens aangesloten bij de Oost Groninger Dambond (OGD).