Matthijs Dijkhuis geslaagd voor “Wiersma wit” damdiploma

De 12 jarige Matthijs Dijkhuis uit Westerlee is afgelopen dinsdagavond met vlag en wimpel geslaagd voor zijn 2e damdiploma het “Wiersma wit”. Het examen werd afgenomen door jeugdleider Harrie Molthoop in het clublokaal van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten. Matthijs is lid van de jeugdafdeling van Damclub Winschoten en vanaf februari dit jaar gestart met de cursus die op leidt tot het Wiersma wit diploma. Het examen stond onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en omvatte een 33 tal onderwerpen. Matthijs is uiteraard begonnen met de Van der Wal cursus, waar de grondbeginselen van het dammen de revue passeerden. Binnen afzienbare tijd had Matthijs deze theorie onder de knie en kon zo begin dit jaar (14 januari) zijn eerste damdiploma in ontvangst nemen. Vanaf volgende week gaat Matthijs zich verdiepen in de stof, die betrekking heeft op het “Wiersma zwart” gedeelte. Deze vervolgcursus gaat wat dieper in op de theorie. Het “Van der Wal”, “Wiersma” en Sijbrands” examen kan en mag volgens de KNDB regels door de jeugdleiders van de desbetreffende verenigingen zelf worden afgenomen.

Middelbare school
Matthijs Dijkhuis is begin vorig jaar in aanraking gekomen met de damsport via het eerste scholendamtoernooi in de gemeente Oldambt, waarbij hij uitkwam voor CBS “Het Baken”uit Westerlee. Naar aanleiding daarvan heeft Matthijs besloten zich aan te melden bij de jeugdafdeling van Damclub Winschoten. Matthijs Dijkhuis zit momenteel in het 2e jaar van het Dollardcollege in Winschoten en krijgt elke dinsdagavond damonderricht van 18.00 tot 19.00 uur van jeugdleider Harrie Molthoop. De basisschool leerlingen van de damclub zitten daarentegen op de woensdagmiddag in de Bovenburen en worden daar in 4 verschillende groepjes “bijgeschoold” door het kader van de damclub. Deze jongens en meisjes gaan op voor de cursus “Van der Wal”, “Wiersma wit”, “Wiersma zwart” en “Sijbrands wit”. Zodra ze echter de middelbare school bezoeken kunnen ze terecht op de dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.