Matthijs Dijkhuis geslaagd voor Van der Wal Damdiploma

De 12 jarige Matthijs Dijkhuis uit Westerlee is afgelopen dinsdagavond geslaagd voor het Van der Wal Damdiploma. Het examen werd afgenomen door jeugdleider Harrie Molthoop in het clublokaal van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten. Matthijs is lid van de jeugdafdeling van damclub Winschoten en heeft zich vanaf september vorige jaar de grondbeginselen van het dammen eigen gemaakt. Het examen dat onder auspiciën staat van de Koninklijke Nederlandse Dambond omvatte een 10 tal vragen waarbij de meeste spelregels aan de orde komen. Vanaf volgende week gaat Matthijs aan de studie met de opvolger het “Wiersma” lesmateriaal. Deze “Wiersma” stof is onderverdeeld in een “wit” en “zwart” gedeelte. Deze scheiding heeft betrekking op de moeilijkheidsfactor.
Deze vervolgcursus “wit” gaat wat dieper in op het theoretische gedeelte en vergt ongeveer 40 lesuren. Het “Van der Wal”, “Wiersma” en “Sijbrands” examen mag volgens de KNDB regels door de jeugdleider van de club worden afgenomen.

Middelbare school
Matthijs Dijkhuis is begin jaar in aanraking gekomen met de damsport via het eerste scholendamtoernooi in de gemeente Oldambt, waar hij uitkwam voor CBS “Het Baken” uit Westerlee. Naar aanleiding daarvan heeft Matthijs besloten zich aan te melden bij de jeugdafdeling van damclub Winschoten. Matthijs die op het Dollardcollege in Winschoten zit, krijgt elke dinsdagavond damonderricht van ca. 18.15 uur tot ca. 19.15 uur. De basisschoolleerlingen van de jeugdafdeling daarentegen zitten nog op de woensdagmiddag in de Bovenburen en worden daar “bijgeschoold” door een kader van de damclub. Zodra ze echter de middelbare school bezoeken, kunnen ze op de clubavond terecht vanaf 18.15 uur.