Sneldammen clubviertallen in Annen

Op zaterdag 8 november vindt in de Burg. Lambers sporthal in Annen, wederom het sneldam kampioenschap voor clubteams plaats. De organisatie berust ook nu weer bij de 4 noordelijke dambonden te weten: De Provinciaal Groninger Dambond (PGD), Drentse Dambond (DDB), Nieuwe Noorder Dambond (NNDB) en de Oost Groninger Dambond (OGD). De teams bestaan uit viertallen, waarbij een speeltempo van “Fischer 5+5” wordt gehanteerd. Afhankelijk van deelname worden minimaal 7 ronden “Zwitsers systeem” gespeeld, tot maximaal 11 ronden bij groepen van 12 teams. Het team van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen verdedigd hierbij de titel. Alle damverenigingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn door de organisatie geïnviteerd.