Intern sneldamtoernooi DC Winschoten

De laatste clubavond van het seizoen 2013-2014 wordt afgesloten met een onderling sneldamtoernooi, waarbij in overleg 8 ronden “Zwitsers systeem” worden afgewerkt. Hierbij wordt de “toernooimanager” van stal gehaald en worden de dammers na elke ronde met een gelijk aantal punten aan elkaar gekoppeld. Het speeltempo bedraagt dan “Fischer 5+ 5”.
Dit betekent 5 basis minuten aangevuld met 5 bonusseconden per zet. Naar verwachting nemen een 20 tal clubleden deel aan dit evenement. Dit speeltempo is eveneens op het NK van toepassing, dat staat gepland op zaterdag 14 juni in het Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht. Hier nemen namelijk clubgenoten Jan Starke en Gerco Lubberink aan deel.