Damdiploma halen in Winschoten

Na een succesvol scholendamtoernooi en daaraan gekoppeld een persoonlijk kampioenschap, gaat Damclub Winschoten leerlingen in het basisonderwijs begeleiden naar hun eerste damdiploma. Vanaf 25 februari kunnen de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 op de woensdagmiddag in het gebouw van speeltuinvereniging Bovenburen in Winschoten van 16.00 tot 17.00 uur beginnen met de damcursus die opgaat voor het Van der Wal diploma. De lessen behandelen in eerste instantie de grondbeginselen van het dammen. Naarmate de cursus vordert, wordt wat dieper op de stof ingegaan. Het examen staat gepland op 27 mei. Om te slagen wordt een tussentijdse een toets afgenomen. Is deze toets met een voldoende afgesloten, dan kan aan het examen worden deelgenomen. In de tussenliggende weken kan de theorie eventueel nog worden bijgeschaafd. In dit gehele traject worden de jongens en meisjes uiteraard begeleid door een gediplomeerd kader. Aanmelden kan via de website van damclub Winschoten. www.damclub-winschoten.nl