Diplomadammen voor basisschoolleerlingen

De basisschoolleerlingen in de gemeente Bellingwedde en Oldambt worden in de gelegenheid gesteld om vanaf woensdag 9 maart op te gaan voor hun 1e damdiploma. De cursus wordt elke woensdagmiddag gegeven in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten en omvat de grondbeginselen van het dammen. De meisjes en jongens worden dan 1 lesuur onderwezen door een kader van Damclub Winschoten en is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 in het basisonderwijs. Na 10 weken wordt een proefexamen afgenomen. Is dit voldoende dan volgt op 1 juni het examen met het Van der Wal diploma in het vooruitzicht. Opgave via deze website www.damclub-winschoten.nl De kosten voor deze cursus bedragen € 10,00.