Hermann Loots uit Winschoten geslaagd voor damdiploma “Wiersma wit”

De 12 jarige Hermann Loots uit Winschoten is 3 april in het gebouw van SV Bovenburen, met vlag en wimpel, geslaagd voor het “Wiersma wit” damdiploma. Dit is het tweede exemplaar in een reeks van 11 diploma’s, dat begint bij het Van der Wal damdiploma, dat de grondbeginselen van het dammen behandeld. Bij dit “Wiersma wit” examen kwamen enkele dambegrippen langs, zoals: “Kroonschijf”, “Lange lijn”, “Tric-traclijn”, “Meerslag” en “Plakker”. Daarnaast werd de “Coup turc” als standaard combinatie behandeld. Deze combinatie is van eminent belang, omdat na het uitvoeren van de combinatie pas de schijven verwijderd mogen worden. Daarbij mag een dam slechts één maal over een schijf slaan, doch wel twee maal over een speelveld gaan. Tevens kwamen “oppositie” en “vastzetten” aan de orde. Als slotvraag werd de vangstelling vier tegen één dam onder de loep genomen. Hermann mocht het diploma in ontvangst nemen van Harrie Molthoop als voorzitter van Damclub Winschoten. Momenteel is Hermann Loots bezig met de theorie die toegang geeft tot het “Wiersma zwart” examen.