uit de bestuursvergadering maandag 27 juli 2020

Deze week heeft het bestuur vergaderd, de volgende zaken kunnen we aan de leden meedelen:

1 het volgende achttal is aangemeld bij de KNDB voor het nieuwe seizoen:
J. Aeilkema
F. Bos
B.P. Haan
J. Lanting
G. Lubberink
J. Mulder
J. Tuenter
J. Starke
2 i.v.m. het coronavirus is het gebouw SV Bovenburen gesloten in ieder geval tot en met eind oktober. Om die reden heeft het bestuur gezocht (en gevonden) een locatie waarin in het nieuwe seizoen de thuiswedstrijden worden afgewerkt. Gebouw Vennekerk, Venne 152, 9671 EX Winschoten, tel.nr. beheerder 0597 412820. Modernere ruimte, parkeergelegenheid nabij, goed bereikbaar vanaf NS station en niet onbelangrijk goedkoper dan andere locaties.
De onderlinge competitie blijft vanaf oktober voorlopig afgewerkt in gebouw SV Bovenburen, mocht een andere keuze noodzakelijk worden dan volgt nader berichtgeving. Hangt natuurlijk erg af van nieuwe maatregelen overheid en openstelling ja/nee gebouw vanaf november.
3. de contributie voor het nieuwe seizoen blijft ongewijzigd.
4. voor de seizoensafsluiting jeugd is een budget beschikbaar gesteld (organisatie Han Tuenter met o.a. simultaan Janick)
5. het bestuur zal aan de leden voorstellen om dit jaar geen ALV te houden, iedereen wordt gevraagd of ze hiermee willen instemmen?, het jaarverslag zal inclusief jaarrekening en begroting nieuwe seizoen zijn