Training jeugdafdeling Damclub Winschoten, seizoen 2020 – 2021

Coronaregels

De lessen worden gegeven volgens het coronaprotocol, zoals dat voor basisscholen geldt.

Basisschoolleerlingen

Basisschoolleerlingen zitten op de woensdagmiddag vanaf 16 september 2020 in OBS

“De Tweemaster” Piet Heinstraat 19  9675 AZ Winschoten (achter gebouw van S.V. Bovenburen) Het basis lesuur is van 14:00 uur tot 15:00 uur

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en senioren zetelen vanaf woensdagavond 16 september 2020 in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 9671 GD Winschoten

Lestijden jeugd: 19.00 tot ca. 20.00 uur

Aanmelden nieuwe jeugdleden kan bij onderstaande clubleden

Evert van Leeuwen tel. nr. 06-54960112 mailadres elvl54@hotmail.com

Geert Lubberink tel. nr. 0597-412124 mailadres geertlubberink@gmail.com

Mag ook via de website van www.damclub-winschoten.nl

Introductie nieuwe jeugdleden.

Nieuwe jeugdleden mogen de eerste 4 weken gratis proeflessen volgen, om daarna te beslissen of ze het dammen leuk vinden.

Contributie

De contributie voor jeugdleden bedraagt € 35,00 per jaar/seizoen

Dan ben je tevens lid van de Koninklijk Nederlandse Dambond (KNDB)

Contributie voor seizoen 2020 – 2021 gaarne overmaken naar rekeningnummer

NL43 ABNA 0574 6837 55 t.n.v. Damclub Winschoten

Lesmateriaal

In onze bibliotheek staan lesboeken die kunnen worden aangeschaft om de theorie te bestuderen. Prijzen worden binnenkort bekend gemaakt. Tevens kunnen de leerlingen worden opgeleid voor een damdiploma.

Jeugdtoernooien

Jeugdtoernooien worden bekend gemaakt via de activiteitenlijst op de site van de damclub

Leeftijdscategorieën. De KNDB kent 6 leeftijdscategorieën

                                            Jaar 2020                                                   Jaar 2021

Benjamins                  Geboren in 2012 of later                   geboren in 2013 of later

Welpen                      Geboren in 2010 en 2011                  geboren in 2011 en 2012

Pupillen                      Geboren in 2007 t/m 2009                geboren in 2008 t/m 2010

Aspiranten                 Geboren in 2004 t/m 2006                geboren in 2005 t/m 2007

Junioren                     Geboren in 2001 t/m 2003                geboren in 2002 t/m 2004

Senioren                    Geboren in 2000 of eerder                geboren in 2001 of eerder

 

20.055