Herstart jeugdafdeling Damclub Winschoten

Na twee jaren van corona maatregelen heeft Damclub Winschoten de jeugdafdeling op de woensdagmiddag weer nieuw leven ingeblazen. Nieuwe jeugdleden kwamen, voor de “coronatijd”, binnen via de scholendamtoernooien, echter de laatste twee edities konden daardoor geen doorgang vinden. Daarom werd woensdagmiddag 2 maart een “Daminstuif” in de bibliotheek van Winschoten georganiseerd, die in de smaak viel bij de enthousiaste deelnemers. In aansluiting daarop heeft het bestuur van Damclub Winschoten een herstart gemaakt met de jeugdafdeling. Als vanouds zit de damclub in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad. De lestijd staat elke woensdagmiddag gepland van 15.00 uur tot 16.00 uur. De jongelui in de basisschoolleeftijd worden dan tot de zomersluiting klaargestoomd voor hun eerste damdiploma, waarbij ze een lesboek ontvangen waarin de grondbeginselen van het zogenaamde Van der Wal diploma staan beschreven. Om hieraan te beginnen gaan natuurlijk eerst de spelregels de revue passeren. Met het zogenaamde demonstratiebord wordt één en ander inzichtelijk gemaakt. De begeleiding en training wordt hierbij verzorgd door de jeugdleiders van Damclub Winschoten. Belangstellende basisschoolleerlingen kunnen vrijblijvend langskomen of zich aanmelden via www.damclub-winschoten.nl