Han Tuenter uit Westerlee kampioen in ratinggroep “Zomerdamweek DCH Heerenveen”

De “Zomerdamweek DCH Heerenveen” in het “Hof van Schoterland” in Mildam is succesvol verlopen. De 26 deelnemers werkten van maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli, in één groep 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. Daarnaast werden de spelers virtueel ondergebracht in drie ratinggroepen. Maandag en vrijdag stond één ronde op de planning, daarentegen op dinsdag, woensdag en donderdag twee ronden. Winnaar van het eindklassement werd Landelijk Meester Tjalling van den Bosch (MF) uit Leeuwarden. Han Tuenter bezette de 10e plaats en werd zelfs kampioen van zijn ratinggroep.

Han Tuenter kampioen ratinggroep

Han Tuenter uit Westerlee werd met 872 KNDB ratingpunten achter zijn naam, ingedeeld in groep C en speelde een uitstekend toernooi met een score van 8 punten uit 8 wedstrijden.  Met een 50% score werd Han zelfs kampioen in zijn ratinggroep. Han Tuenter begon met winst tegen Anne Dekker (1025 ratingpunten) daarna werd Jan Riesthuis (1055 punten) verslagen. Deze uitslagen leverde Han na twee ronden zelfs een verrassende 1e plaats op in het tussenklassement. In de derde ronde moest Han, ondanks goed spel, zijn meerdere erkennen tegen de latere toernooiwinnaar Tjalling van den Bosch (1162). In de vierde ronde pakte Han, de draad weer op, met een sterke puntendeling tegen Richard Koot (1138 punten), daarna bleek Radjinder Jharap (1191) uit Rotterdam te sterk. Vervolgens kwam Han nog tot twee sterke puntendelingen tegen Siep Altena (968) en Gaele Stoker (1096). In de 8e ronde trof Han de “Dummy” die normaliter 2 punten  opleverde echter in Heerenveen bleef dit beperkt tot 1 punt. Zowaar een keurige score in dit sterke veld. Dit resulteerde voor Han Tuenter in een stijging van de eigen rating van 872 naar 960 punten.