Jakob Pronk kampioen Damclub Winschoten

Het nieuwe damseizoen 2022 – 2023 van Damclub Winschoten begon woensdagavond 31 augustus met een Algemene Ledenvergadering in het gebouw van S.V. Bovenburen, onder voorzitterschap van Johan Mulder. Bij de prijsuitreiking werd Jakob Pronk uit Winschoten gehuldigd als kampioen van de onderlinge competitie, seizoen 2021 – 2022. Goede tweede werd het 15-jarig aankomend talent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en derde Geert Lubberink uit Winschoten. Aan deze onderlinge competitie, de zogenaamde A groep, namen 15 leden deel, waarbij de wedstrijden op de clubavond begonnen om 19.00 uur onder een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. De overige leden werkten in hoofdzaak oefenpartijtjes af, echter zonder damklok.

Drie groepen

Op de jaarvergadering is tevens besloten het komend seizoen 2022 – 2023 de spelers onder te brengen in drie groepen. Doordat de speelsterkte van de leden te sterk uiteenloopt, is na rijp beraad besloten te werken met 3 groepen. In de 3e groep beginnen sowieso de beginnende dammers, de 2e groep en 1e groep de gevorderde spelers, waarbij de sterkste spelers in de 1e groep uitkomen. In de loop van het seizoen zal hierover een evaluatie plaatsvinden.

Han Tuenter voorzitter

Na de verhuizing van voorzitter Evert van Leeuwen begin seizoen 2021 – 2022 is Han Tuenter uit Westerlee aangetreden als interim voorzitter. Op de Algemene ledenvergadering werd tijdens de bestuursverkiezing Han Tuenter met algemene stemmen gekozen tot voorzitter, waarna Han verder de vergadering leidde.