Leden Damclub Winschoten succesvol bij Noord Nederlands Kampioenschap (NNK)

Zaterdag 18 februari is het laatste evenement van een drietal damtoernooien afgesloten, met een Rapid toernooi  in gebouw De Raat in Beilen. De deelnemers aan dit toernooi werden, naar rating, ondergebracht in groepen van 8 spelers waarbij een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 10 seconden per zet” werd gehanteerd. Het begon echter op dinsdag 27 december 2022 met en Blitz toernooi in het sportcentrum van de RUG & Hanze in Groningen. Dit toernooi kende 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 3 seconden per zet”. Daarna volgde een “klassiek” toernooi op zaterdag 21 januari in het “Hof van Schoterland” in het Friese Mildam. De spelers werden eveneens naar speelsterkte ondergebracht in groepen van 4, onder een speeltempo van 1 uur per speler/partij. Bij alle toernooien werden de individueel behaalde punten omgeslagen naar percentagepunten.

Deelname leden Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was vertegenwoordigd met Henk Prak uit Winschoten, Han Tuenter uit Westerlee en Johan Mulder uit Kropswolde. Henk en Han namen aan alle toernooien deel. Johan Mulder kwam alleen in actie bij het toernooi in Mildam en was, in het eindklassement terug te vinden in de middenmoot. Han Tuenter bezette de 13e plaats en Henk Prak was terug te vinden op een keurige 5e plaats. In Beilen sloot Henk Prak in groep C alle partijen af met een puntendeling. In totaal namen een kleine 80 dammers deel aan deze toernooien.  Algeheel winnaar werd trouwens Jan van Dijk (MI) uit Ureterp.

Samenwerking drie Noordelijke dambonden

Om de damsport te promoten hebben de Provinciaal Groninger Dambond (PGD), Provinciaal Friese Dambond (PFDB) en de Drentse Dambond (DDB) als drie noordelijke provinciale dambonden de handen ineengeslagen. In elke provincie stond namelijk één toernooi gepland.