Damlessen op basisscholen succesvol in “Regio Oost-Groningen”

Het introduceren van damlessen op de basisscholen in de regio “Oost-Groningen” begint langzaam zijn vruchten af te werpen. Na het scholendamtoernooi, eind vorig jaar in september/oktober, is Damclub Winschoten namelijk op verzoek van enkele scholen begonnen met het aanbieden van damlessen volgens het “Hoogeveen concept”. Dat begint t.z.t. na uitleg van de spelregels en theorie, met een interne competitie.

Coronaperiode

Na de coronabeperkingen was het ledental van de jeugdafdeling van menige sportclub, zo ook van Damclub Winschoten, flink gereduceerd, waardoor een nieuwe impuls nodig was om het ledental weer wat op te krikken. Na twee jaren kon gelukkig het scholendamtoernooi weer opgepakt worden. Dit wordt namelijk gezien als basis om met de damsport in contact te komen. Veel scholen toonden onderhand belangstelling om de damlessen intern op de scholen te introduceren. Dit gebeurt overigens door gekwalificeerde trainers uit eigen gelederen.

Cursusruimte bibliotheek Winschoten

Daarnaast weten steeds meer leerlingen in het basisonderwijs de weg te vinden naar de bibliotheek in Winschoten, waar ze in de “cursusruimte” eveneens in contact kunnen komen met de damsport. Damclub Winschoten zit hier namelijk permanent op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Dit samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en de plaatselijk damclub bleek een goede zet. Als basis worden de leerlingen in eerste instantie de spelregels onderwezen, waarna stapsgewijs de theorie de revue passeert.  Daarnaast kunnen de jongelui opgaan voor hun eerste  damdiploma. Na de cursus volgt een zogenaamd proefexamen, waarbij na goed gevolg het echte examen gemaakt kan worden.