Han Tuenter neemt deel aan het “Open Zomerdamtoernooi Friesland”

De Provinciaal Friese Dambond (PFDB) stort zich ook dit jaar weer ambitieus op de “breedtesport” en start dinsdag 2 mei, traditioneel, met het 32e “Zomerdamtoernooi Friesland” in het “Hof van Schoterland” in Mildam en heet officieel “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2023”. De 2e ronde vindt een week later plaats op maandag 8 mei in “de Lantearne in Surhuisterveen. Voor derde ronde gaat de groep 16 mei weer terug naar Mildam. Zo kunnen om en om in totaal 14 ronden worden gespeeld. Echter om voor een prijs in aanmerking te komen dient aan minimaal 10 ronden te worden deelgenomen. De eindstand wordt bepaald volgens het “moyenne” systeem. In totaal nemen zo’n 40 dammers deel aan dit toernooi dat virtueel in 3 ratinggroepen is verdeeld, waarbij het speeltempo is bepaald op “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. Tenslotte worden als basis 14 ronden “Zwitsers systeem afgewerkt. De laatste ronde staat overigens gepland op maandag 7 augustus in Surhuisterveen.

Han Tuenter

Han Tuenter uit Westerlee is, evenals de voorgaande 3 jaren, deelnemer aan dit traditionele toernooi. Vorig jaar was Han Tuenter zelfs derde in de ratinggroep B. Dat was de ratinggroep van 900 tot 1100 KNDB ratingpunten. Overigens de ratinggroepen worden uiteindelijk bepaald bij de start van het toernooi. De uitslagen hebben tevens invloed op de eigen ratingpunten, dat volgens een ingenieus systeem door de KNDB wordt uitgevoerd. De speellocaties zijn in Mildam de “thuishaven” van DCH Heerenveen en in Surhuisterveen het onderkomen van damclub Troch Tinken Sterk (TTS)