Jakob Pronk uit Winschoten naar NK dammen categorie A

Van 1 t/m 6 mei wordt in het, eigen clubgebouw van damclub “Witte van Moort” uit Westerhaar het Nederlands Kampioenschap dammen in de categorie A afgewerkt. Om de breedtesport te stimuleren werd twee jaar geleden, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB), gestart met de B & C categorie en dit jaar kunnen tevens spelers met een rating tussen de 1100 en 1300 KNDB ratingpunten hun krachten meten en opgaan voor de NK titel. De B-categorie gaat trouwens van 900 tot 1100 ratingpunten en de C-categorie voor spelers tot een rating van 900 punten. Als peildatum geldt hiervoor 1 juli 2022. De deelnemers aan de B-en C-categorie komen overigens in de eerste week van september in actie. De 10 deelnemers die uitkomen in de A-categorie werken een zogenaamd rondtoernooi af. Dit betekent dat alle spelers elkaar één keer treffen. Het B- en C-toernooi omvat daarentegen 9 ronden “Zwitsers systeem”. Voor alle drie toernooien geldt een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Voor de A-categorie staat alle dagen 1 ronde gepland met op 2, 3 en 4 mei twee ronden.

Jakob Pronk naar NK dammen

Jakob Pronk uit Winschoten, met een rating van 1208 KNDB punten, neemt deel aan dit NK voor de A categorie en neemt het op tegen Gerbrand Hessing en Jan Schippers beide uit Westerhaar, Theo Leoné uit Borne, Gino Schirinzi uit Enschede, Gert Bosker uit Assen, René Wijpkema uit Yde, Coen Bommel uit Nijmegen, Radjinder Jharap uit Rotterdam en Luuk Terweijden uit Heerhugowaard. Jakob Pronk maakt overigens zijn debuut bij dit NK.