Fianna uit Winschoten geslaagd voor damdiploma niveau 2

De 9 jarige Fianna van der Heide uit Winschoten is woensdagmiddag 5 juli in de bibliotheek Winschoten geslaagd voor haar tweede damdiploma niveau 2. Door een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en de plaatselijke damclub zetelt de jeugdafdeling van Damclub Winschoten tegenwoordig in de cursusruimte van de bibliotheek. Fianna is enige tijd geleden gestart met de cursus niveau 2 (wit gedeelte) en heeft dat met succes afgerond. Deze cursus behandelt in eerste instantie de basiskennis “leren noteren”. Vervolgens de onderwerpen: meerslag, aanvallen, verdedigen, ruilen, doorbreken, vrije zet, de plakker, slagkeuze, combineren met dam, tegenstander vastzetten, eerst ruilen dan aanvallen, slaan met de dam, bordindeling en combinaties. Met deze kennis was Fianna voldoende voorbereid op het examen dat ze met goed gevolg heeft volbracht. Na afloop mocht ze het felbegeerde diploma ontvangen uit handen van Jakob Pronk als bestuurslid van Damclub Winschoten. Fianna is onderhand bezig met het “zwart gedeelte” van niveau 2. Dit cursusgedeelte, gaat weer een stapje verder in de theorie en behandelt bijvoorbeeld de dreiging, offeren, eerst ruilen dan aanvallen, vangen van de dam, spelen met een plan, analyseren en tenslotte combineren van openingscombinaties tot “schommelslag”

Niveau 1 en 2

Naast het wedstrijdelement is de theorie bij het dammen onontbeerlijk. De cursus niveau 1 neemt in grote lijnen allereerst de spelregels onder de loep. De cursus voor niveau 2 t/m 6 gaat stapje voor stapje verder in de theorie en wordt de moeilijkheidsgraad gestaag opgevoerd. Om het geleerde in praktijk te brengen kunnen de basisschoolleerlingen deelnemen aan de onderlinge competitie. De woensdagmiddag 19 juli staat een simultaansseance op de wedstrijdkalender die wordt gegeven door damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Deze simultaan, voor jeugdige dammers tot 17 jaar, vindt plaats in het “Theatercafe” van De Klinker in Winschoten en duurt van 14:00 tot 17:00 uur. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.