Vier damdiploma’s uitgereikt in Winschoten

Woensdagmiddag 3 februari zijn in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten een viertal damdiploma’s uitgereikt. De 12 jarige Britt Jeths uit Vriescheloo is geslaagd voor het “Wiersma wit” diploma en drie leden van de familie Sibma uit Blijham te weten Merel 11 jaar, Jari 10 jaar en Stan 9 jaar voor het diploma “Wiersma zwart”. Enige tijd geleden zijn deze meisjes en jongens begonnen aan de theoretische studie, die voor dit examen noodzakelijk is. Elk jeugdlid van de plaatselijke damclub begint met de studie voor het Van der Wal damdiploma, die de grondbeginselen van het dammen onder de loep neemt, daarna komt het “Wiersma wit” en daaropvolgend het “Wiersma zwart” gedeelte. Deze boeken gaan zo zoetjes aan wat dieper in op de theorie. Britt gaat volgende week beginnen aan haar proefexamen “Wiersma zwart”. Indien ze dit met goed gevolg doorstaat, kan zij op voor haar examen. Merel, Jari en Stan Sibma maken daarentegen een start met de “Sijbrands wit” studie. Op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten worden ze daar bijgestaan door een kader.