Demi Peters, Edo Edens en Julia Paardekooper geslaagd voor 1e damdiploma

Woensdagmiddag 1 juni zijn in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten de 10 jarige Demi Peters uit Bad Nieuweschans, de 9 jarige Edo Edens uit Nieuw Beerta en de 9 jarige Julia Paardekooper uit Nieuwolda geslaagd voor het Van der Wal damdiploma. Het proefexamen van vorige week werd door alle drie ruimschoots gehaald, waardoor het examen slechts een formaliteit bleek. Op een educatieve manier namen Demi, Edo en Julia de laatste maanden deel aan de theorielessen, dat werd verzorgd door een kader van Damclub Winschoten, waar alle drie lid van zijn. De diploma’s werden uitgereikt door Ben Haan als voorzitter van DC Winschoten. Vanaf 7 september gaan alle drie op voor de vervolgstudie het “Wiersma wit” diploma.

Grondbeginselen
Het Van der Wal damdiploma omvat de grondbeginselen van de damsport, waarbij in 1e instantie de spelregels uitgebreid aan bod komen. Bijvoorbeeld meerslag gaat voor, slaan is verplicht. Damslag gaat niet voor, m.a.w. hier komt de slagkeuze aan de orde. Een heel belangrijke spelregel is dat eerst de combinatie moet worden uitgevoerd. Pas daarna gaan de schijven van het bord. Deze combinatie noemen we de Coup Turc. Bij een combinatie mag een schijf of dam geen twee keer over dezelfde schijf van de tegenstander, wel over hetzelfde veld. Wit begint met zetten. Een schijf mag telkens slechts één vakje vooruit. De partij is afgelopen als één speler zijn schijven kwijt is, of geen zet meer kan doen. Zijn beide spelers bijvoorbeeld elk in het bezit van een dam dan is het remise. Eén van de belangrijkste spelregels is nog: aanraken is zetten. Om je hiervoor te behoeden is het belangrijk eerst terdege over je zet na te denken alvorens er wordt gezet. Overigens het bord dient zodanig te liggen dat aan de linkerhand een donker veld ligt.