Drie damdiploma’s uitgereikt in Winschoten

Dinsdagavond 23 mei zijn op de clubavond van Damclub Winschoten 3 damdiploma’s uitgereikt aan Evert van Leeuwen en Wim Westerbeek. Wim Westerbeek slaagde voor “Wiersma zwart”. Nieuwkomer Evert van Leeuwen daarentegen slaagde met vlag en wimpel voor zowel het Van der Wal diploma, als het “Wiersma wit” diploma. Wim en Evert zijn de laatste maanden druk doende geweest om zich de stof van de damcursus eigen te maken, hetgeen goed gelukt is. Daarbij werden ze bijgestaan door Harrie Molthoop. De proefexamens werden daarop met goed gevolg afgelegd. Het echte examen was daarna een formaliteit voor Wim en Evert. Beide heren slaagden met ruime cijfers. Evert heeft de smaak te pakken en is sowieso begonnen aan “Wiersma zwart”.