Drie diploma’s “Wiersma zwart” uitgereikt bij damclub Winschoten.

Damclub Winschoten sloot op 30 mei de laatste clubavond van het seizoen 2016 – 2017 af met het uitreiken van drie diploma’s “Wiersma zwart” aan Anke Sijbesma uit Winschoten, Richard de Rooy uit Wedde en Evert van Leeuwen uit Bad Nieuweschans. Wim Westerbeek uit Winschoten mocht afgelopen week reeds dit diploma in ontvangst nemen. Momenteel zijn vier leden van Damclub Winschoten in het bezit gekomen van het 3e diploma in een reeks van 11 exemplaren. De beginnende dammer begint bij Damclub Winschoten met de Van der Wal cursus, dat de grondbeginselen van het dammen behandeld. Daarna volgt “Wiersma wit en zwart” dat de theoretische kant van het damspel extra onder de loep neemt, waardoor het dammen nog aantrekkelijker wordt. De vervolgcursus is “Sijbrands wit”. Het theoretisch gedeelte is elke dinsdagavond in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten te volgen op een “TV scherm” in het instructielokaal, waarbij Harrie Molthoop de lessen verzorgd.